Dva a půl tisíce studentů se v Plzni chce stát lékařem

Téměř dva a půl tisíce zájemců o studium na plzeňské lékařské fakultě bude ve středu 13. června skládat přijímací zkoušky.

K magisterskému studiu medicíny v češtině se celkem hlásí 2430 uchazečů, z toho 1773 na obor Všeobecné lékařství a 657 na Zubní lékařství. Přijímací zkoušky se skládají z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů a z každého předmětu uchazeči odpovídají na 50 otázek. Vloni zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina zájemců a ke studiu v českém jazyce se pak do prvního ročníku zapsalo 284 studentů. Dalších 87 úspěšných uchazečů ze zahraničí začalo studovat medicínu v angličtině. Podobný počet studentů plánuje fakulta přijmout i v nadcházejícím akademickém roce.

Zájem o plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, několikanásobně převyšuje možnosti školy. Z finančních i kapacitních důvodů však nelze více studentů přijmout. Nedostatek lékařů při tom trápí zdravotnická zařízení napříč celou Českou republikou.

Hlavní překážkou pro přijetí vyššího počtu studentů je nedostatek financí. Medicínské školství je dlouhodobě podfinancované. Studium budoucích lékařů vyžaduje vysoké náklady a fakulty se potýkají i s nedostatkem učitelů medicíny – odborníků, které nedokážou zaplatit. „V současné době se intenzivně řeší navýšení rozpočtu pro lékařské fakulty a navýšení počtu studentů o 15%. Týkalo by se však nejdříve školního roku 2019/2020, nikoli již toho nadcházejícího, za tak krátkou dobu by se potřebné změny nestihly provést. Záleží ještě na dalších jednáních na úrovni ministerstev a vedení univerzit,“ říká děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Na lékařské fakultě v Plzni lze studovat oba obory, Všeobecné i Zubní lékařství, také v angličtině. Pro anglický studijní program ale platí jiné termíny přijímacího řízení. Někteří ze zahraničních zájemců skládají zkoušku v Plzni, jiní prostřednictvím specializovaných agentur ve své zemi. „Přijímací řízení zatím letos proběhlo v Miláně, kde bylo přijato 20 uchazečů na všeobecný směr.V Plzni se přijímací zkoušky pro anglický studijní program uskutečnily 6. 6. 2018, přihlášeno bylo 155 zájemců. Dne 27. 6. 2018 bude probíhat přijímací řízení pro uchazeče z Německa a další probíhají v Portu, Göteborgu, Norimberku a Aténách,“ vypočítává Mgr. Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení. Studium v angličtině, na rozdíl od studia v češtině, si studenti sami hradí. (tz)

Ilustrační foto LF UK

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *