Do konce týdne bude otevřené nové parkoviště v Lobzích. Přibude skoro 50 míst

Město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku, dokončuje výstavbu parkoviště na sídlišti Lobzy, nabídne téměř padesát nových parkovacích míst. Parkoviště vzniká na prostranství mezi ulicemi Revoluční a Pod Vrchem, celkové náklady jsou 5,9 milionu korun včetně DPH. Částku 2,8 milionu korun poskytl čtvrtý městský obvod ze svého rozpočtu. Snahou města je pomocí nového parkoviště navýšit kapacitu míst pro odstavování vozidel obyvatel sídliště. 

Výstavba nového lobezského parkoviště je jedním z řady projektů, kterými chce město regulovat dopravu na svém území. Projekt vychází z  Generelu dopravy v klidu města Plzně. Ten počítá se záchytnými parkovišti, parkovacími domy, řeší parkování rezidentů daných lokalit i například dostatek parkovacích míst u významných zařízení, tedy u hlavního nádraží, u zoo a jinde.

Nové parkoviště v Lobzích bude mít kapacitu 49 kolmých parkovacích stání, z toho tři jsou určeny pro invalidy. Společný sjezd a výjezd spojuje parkoviště s Revoluční ulicí. Termín dokončení je stanoven na 30. září. Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je výměna stávajících a osazení nových stožárů veřejného osvětlení, dále výsadba nových stromů, keřů a úprava ploch zeleně. Stavbě parkoviště předcházela rekonstrukce několika vodovodních řadů a dvou úseků kanalizace.

„Jsem velmi rád, že přes počáteční problémy se nám podařilo nakonec stavbu parkoviště dotáhnout do úspěšného konce. Jsem rád o to více, že toto parkoviště je průkopníkem nových technologií. Je zde například použita speciální dlažba, která umožňuje vsakování dešťové vody. To nejen, že nezatěžuje dnes už tak kapacitně vytíženou kanalizaci, ale hlavně slouží k uchování vody v krajině. Výsadbou nových stromů a zeleně se blížíme označení ekologické parkoviště. Také, pokud by se v budoucnu ukázalo, že je třeba navýšit kapacitu parkovacích míst, je zde možné za přiměřených finančních prostředků přistavět parkovací patro,“ uvedl starosta čtvrtého městského obvodu Michal Chalupný. (tz)

Foto MMP

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *