Českou zemědělskou univerzitu lze už 15 let studovat v Klatovech

Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze mohou zájemci o studium absolvovat od roku 2003 také v Klatovech. Nadcházející akademický rok 2017/2018  bude již patnáctý. Studium zde dosud dokončilo přes 1 500 absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Studenti mohou v Klatovech absolvovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Titul bakalář získají po třech letech, po dalších dvou letech pak titul inženýr. „Naším cílem je přiblížit vysokoškolské studium zájemcům z  regionu. Studentům tak odpadá dojíždění do Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují přímo vyučující z České zemědělské univerzity v Praze, kteří do Klatov dojíždějí,“ uvádí Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava, která vysokoškolské studium v Klatovech zajišťuje.

V současné době probíhá příjem přihlášek na nadcházející akademický rok 2017/2018, který bude v historii školy již patnáctý. „Výuka se koná formou kombinovaného studia o víkendech. Tento způsob je proto vhodný pro studenty při zaměstnání. Hlásí se ale stále více absolventů středních škol, kteří hned po maturitě začnou pracovat a současně studují vysokou školu. Výhodou je, že posluchači mohou využít svou znalost regionu i při studiu, například ve svých bakalářských či diplomových pracích často zpracovávají regionální témata,“ dodává Pavel Vondráček.

V právě probíhajícím akademickém roce navštěvuje bakalářské studium v Klatovech zhruba 100 posluchačů, navazující magisterské studium přibližně 150. „Výuka probíhá prioritně v prostorách zrekonstruovaného dominikánského kláštera, zčásti také v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské,“ sděluje Pavel Vondráček. Jak bakalářské, tak navazující magisterské studium je vždy z první poloviny placené, pro přijetí se neskládají přijímací zkoušky. Druhou polovinu studia lze již absolvovat bezplatně.

Úhlava o. p. s. působí v oblasti vzdělávání již od roku 2001. Její nabídka je určena nejen zájemcům o vysokoškolské studium, ale všem věkovým kategoriím. Jsou to například výukové a zážitkové programy pro děti zaměřené na životní prostředí a zemědělství. Pro dospělé je určeno další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech. Pro zájemce z řad široké veřejnosti Úhlava zajišťuje kurzy zvyšování finanční a občanské gramotnosti, ale také třeba kurzy vaření či pečení.  Pro seniory je ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni určeno studium Univerzity třetího věku. V nabídce jsou dále kurzy Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *