“Botičky” v centru Plzně nahradí nový projekt parkovného – nejpozději v únoru 2020

Plzeň spustí pilotní projekt, který mění způsob kontroly úhrady parkovného v  nejexponovanější zóně placeného stání A, tedy v  historickém jádru města. Dvacítku parkovacích automatů dovybaví město klávesnicemi pro zadávání registračních značek. Úhrada parkovného se tak bude nově kontrolovat právě prostřednictvím lustrace registrační značky. Odpadne tak nasazování a snímání botiček, do  budoucna se zvažuje i to, že řidiči nebudou muset platit prostřednictvím automatů, ale přes aplikaci v  mobilu. Cílem je zvýšit počet parkujících, kteří respektují pravidla parkování. Pilotní projekt v  historickém jádru město spustí nejpozději 1. února 2020.

„Jako pilotní oblast pro testování nového systému kontroly navrhujeme zónu placeného stání A. V  ní je nyní 334 zpoplatněných stání ve smíšeném režimu, tedy parkování s kartou nebo s parkovacím lístkem a 90 stání v ´modrých zónách´, tedy pouze pro držitele karet, celkem tedy 424 stání. V  této zóně půjde v  parkovacích automatech zaplatit parkovné jen po předchozím zadání registrační značky,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Pracovníci správce parkování dostanou tablety a chytré telefony se speciální aplikací a v  ulici načtením registrační značky provedou kontrolu. V  případě, že zjistí vůz, jenž nemá zaplaceno parkování nebo překročil zaplacenou dobu, vygeneruje systém informace pro ověření a kompletaci spisového materiálu ke každému jednotlivému případu do informačního systému správy parkování, případ následně verifikuje městská policie a provede ztotožnění provozovatele vozidla. Celý spis poté datově předá na odbor správních činností magistrátu, který následně obešle provozovatele vozidla výzvou k  úhradě určené částky. Celý automatizovaný proces skončí buď úhradou sankce přestupcem, nebo zahájením správního řízení správním odborem magistrátu.

Informační systém správy parkování pořídí Správa informačních technologií města Plzně a stane se z  něj jedna ze součástí informačního systému města. Pokud se nový systém v  centru osvědčí, bude jej město postupně rozšiřovat i na další zóny placeného stání. Časem by Plzeň také chtěla nabídnout lidem možnost platby prostřednictvím aplikace v  telefonu bez použití parkovacího automatu. „To má výhodu v  tom, že člověk, který se zdrží a překročí zaplacené parkovné, nebude muset dobíhat k  automatu, ale jen prostřednictvím aplikace si parkovné prodlouží,“ doplnil Michal Vozobule. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *