Bolevecké rybníky mají méně vody, ale je kvalitní a vhodná ke koupání

Bolevecká rybniční soustava trpí již delší dobu nedostatkem vody a ani nedávné deště významněji vodu nedoplnily, protože vyschlá krajina déšť kompletně zachytila. Přesto je podle monitoringu, který se uskutečnil poslední květnový den, voda v pěti největších rybnících kvalitní a vhodná ke koupání.

„O soustavu boleveckých rybníků se stejně jako o přilehlé lesy stará Správa veřejného statku města Plzně. Lidé mají možnost koupání v kvalitní vodě i sportovního vyžití v pečlivě obhospodařova­ném území, a to zcela zdarma. Tato rekreační oblast je dobře dostupná městskou veřejnou dopra­vou a je zde zajištěna i možnost občerstvení,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Velký bolevecký rybník se vyznačuje vysokou průhledností vody, a to až do čtyř metrů. Průhlednost může přechodně mírně klesnout, pokud v blízkosti pracuje vyžínací loď. Teplota vody je mezi 22 a 23 stupni Celsia. Voda je po chemické i bakteriologické stránce čistá a s velkou rezervou vyhovuje požadavkům na rekreaci koupáním. V rybníce se nevyskytují sinice, a žádná další rostlina v rybníce nepředstavuje zdravotní riziko,“uvedl Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně. Připustil, že ponořené vodní rostliny udržují vysokou průhlednost vody, ale mohou plavcům v některých místech bránit v plavání.Doplnil, že nedostatek vody ve Velkém boleveckém rybníce trvá – aktuálně se hladina vody nachází 35 centimetrů pod přelivem, přes který by měla přepadat.

Senecký rybník byl v loňském roce odbahněn a poté město vybudovalo zařízení na vodní pólo. Napouštění rybníka probíhá pomalu vlivem suchého počasí, stále zde chybí asi metr vody. „Z pohledu koupání je jakost vody velmi dobrá chemicky i bakteriologicky. Radost z koupání trochu kazí jílovitý materiál na dně, který se snadno zvíří a obtížně se opět usazuje. Je to způsobeno právě nízkou hladinou vody,“ řekl Richard Havelka.

Kamenný rybník je typický setrvale výbornou kvalitou vody bez větších výkyvů. Voda je hnědě zbarvená takzvanými huminovými látkami, tedy výluhem z rašeliny, které nejsou pro koupání nijak rizikové. „Díky nim a méně průhledné vodě se v rybníce nedaří sinicím ani vodním rostlinám, které se zde pod vodou vůbec nevyskytují. Ke zvláštnostem tohoto rybníka také patří, že teplota vody je zde vždycky o jeden až dva stupně vyšší než v ostatních rybnících. Příčinou je tmavá voda, která intenzivně pohlcuje sluneční záření,“ vysvětlil Richard Havelka.

Třemošenský rybník má vodu po chemické a bakteriologické stránce výbornou, ale neobvykle intenzivní růst ponořené vegetace omezuje plavání. Aktuálně lze využívat ke koupání pouze malou část při panelové cestě u hráze. Pro zvládnutí situace budou v těchto dnech vysazeny býložravé ryby, které vodní vegetaci postupně omezí, byť za cenu snižování průhlednosti vody. Po chemické i mikrobiologické stránce zůstane ovšem voda velmi dobrá.

Šídlovský rybník má vodu trvale velmi dobré kvality, která s velkou rezervou splňuje požadavky na rekreaci koupáním. V současnosti je voda lehce zakalená působením rybí obsádky, vodní rostliny neomezují koupání ani plavání. Hladina vody je asi 25 centimetrů pod hranou přelivu.

Vodní hospodáři žádají návštěvníky boleveckých rybníků, aby nekrmili vodní ptáky. „Jednak je pro kachny a labutě pečivo vyloženě nezdravé a škodlivé, a jednak ptáci, kteří jsou krmením nalákáni ke břehu, po sobě zanechávají značné množství trusu. Trus zhoršuje bakteriologickou situaci a představuje značné riziko kvůli šíření parazitů, zejména motolice, jejichž larvičky, takzvané cerkárie, se zavrtávají lidem do kůže a způsobují vytrvalé, svědivé pupínky,“ doplnil Richard Havelka. (tz)

Foto Město Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *