Bolevecké rybníky mají dobrou vodu na koupání. Nedostatek vody v nich je ale rizikem pro budoucnost

Voda velmi dobré kvality a vhodná ke koupání je na začátku prázdnin v rybnících bolevecké soustavy v Plzni. Teplota vody se aktuálně pohybuje těsně u 20 stupňů Celsia, protože chladné noci nedovolily větší prohřátí vody. Stávající sucho kvalitu vody v boleveckých rybnících nezhoršuje, protože jsou to poměrně stabilní ekosystémy v přírodě blízkém stavu. Celá soustava ale samozřejmě trpí dlouhodobě nedostatkem vody, což představuje značné riziko pro budoucnost.

„Hodnocení hygienickou službou ze dne 26. června 2018 pro všechny sledované rybníky, tedy Velký bolevecký, Senecký, Šídlovský a Kamenný, znělo tak, že je tam voda vhodná ke koupání. Jde o nejlepší možné hodnocení,“ přiblížil Richard Havelka ze Správy veřejného statku, která má rybniční soustavu na starost.

 

Situace jednotlivých rybníků:

 Velký bolevecký rybník má vodu nejprůhlednější (3 až 4 metry), a to díky ponořeným vodním rostlinám, které vodu nejen čistí, ale také působí proti sinicím. Rozsah porostů vodní vegetace udržuje vyžínací loď Bolek, která pracuje prakticky denně, a to na dvě směny. Díky tomu je aktuálně velmi dobře vyčištěna většina plochy rybníka, největší pozornost je věnována oblastem kolem hlavních pláží. Kontaktu s vodními rostlinami není třeba se obávat, rostliny nepředstavují žádná zdravotní rizika. „Bohužel stále zaznamenáváme pokles hladiny vody, takže v těchto dnech se obnažil jindy ponořený ostrůvek. Hladina vody je zhruba 40 až 47 centimetrů pod hranou přelivu. Letní deště se na stavu hladiny neprojevily, protože jednak byly zachyceny přírodní krajinou v povodí a jednak byly ze zastavěných ploch, které představují čtvrtinu celého povodí, odvedeny kanalizací mimo rybniční soustavu,“ vysvětlil Richard Havelka.

Senecký rybník má sice vodu velmi dobré kvality, ale pokud nepřijdou podstatně vydatnější srážky, zůstane hladina celé prázdniny zhruba jeden metr pod přelivem. Voda se při pohybu lidí na mělčinách rychle zakalí jílovými částečkami – tento problém by mělo odstranit přesypání pláže vhodným plaveným pískem.

Třemošenský rybník prodělal zásah speciálním víceúčelovým člunem, který pokosil a sklidil většinu vodních rostlin. Jejich porosty už rybník ovládaly natolik, že nebylo možné plavat. Nyní je rybník opět rekreačně využitelný. Pro omezení vegetace byla také posílena rybí obsádka, takže vodní rostliny by už do konce sezony neměly dělat větší potíže. Odstranění vodní vegetace a dosazení ryb ovšem znamenalo snížení průhlednosti vody, protože mikroskopické řasy získaly prostor pro svůj růst. Nicméně průhlednost vody v úrovni 1,6 metru je z pohledu koupání stále výborná. Sinice zaznamenány nebyly.

Šídlovský rybník má průhlednost pouze 1,4 metru, protože rovnováhu mezi vodou a vodními rostlinami v něm udržuje rybí obsádka. Planktonním řasám se proto poměrně dobře daří. Zaznamenány byly i první drobné vločky sinic, a to v množství, které je hluboko pod hygienickými limity. Zatím jsou ovšem podmínky pro rekreaci koupáním stále velmi dobré.

Kamenný rybník se vyznačuje vodou setrvale velmi dobré jakosti. Průhlednost mírně přesahuje 2 metry, a to i přes typické hnědé zbarvení vody rašelinnými látkami. „Je třeba opět dodat, že zásadně nedoporučujeme krmit vodní ptáky. Jednak ptákům hrozí zažívací a výživové potíže a jednak jsou zejména kachny a labutě hostiteli nepříjemných parazitů – motolic. Larvičky motolic, tzv. cerkárie pak mohou silně znepříjemňovat koupání, protože mají tendenci se zavrtávat lidem do kůže a způsobovat svědivé pupínky,“ upozornil Richard Havelka. 

Košutecké jezírko. Letos je v Košuteckém jezírku stále velmi dobrá kvalita vody. Průhlednost se pohybuje kolem 2 metrů a sinice se zatím nevyskytují. Pro rybáře je zajímavé, že v hloubce od 3,5 metru pod hladinou už není až ke dnu ve vodě žádný kyslík, tudíž není moudré ani se tam snažit chytit nějakou rybu. „Důrazně nedoporučujeme zde krmit kachny. Představují totiž bakteriologické riziko zejména pro malé děti, které si hrají při břehu znečištěném kachními výkaly. Kachny zcela běžně přenášejí nebezpečné střevní baktérie. Zároveň jsou kachny i rizikem, protože jsou hostiteli motolic, jejichž larvičky, tzv. cerkárie plavcům způsobují svědivé pupínky,“ dodal Richard Havelka. (tz)

Ilustrační foto plzen.eu

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *