Blíží se termín k odeslání přihlášek do Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost

Už jen týden se mohou veřejné subjekty a soukromé firmy z regionu hlásit do Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost, kterou Plzeňský kraj vyhlásil již počtvrté.

 Přihlásit do soutěže se mohou všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, včetně těch, jež se přihlásily do minulých ročníků, vyplněním přihlášky a dotazníku do 30. dubna 2017. V květnu pak proběhne hodnocení odbornou komisí a ve čtvrtek 8. června 2017 slavnostní vyhlášení výsledků na krajském úřadu.

Soutěž si klade za cíl ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Zároveň chce soutěž iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ – „People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

  • kategorie Podnikatelský sektor – podkategorie do 250 zaměstnanců

– podkategorie nad 250 zaměstnanců

  • kategorie Veřejný sektor – podkategorie obce

– podkategorie ostatní (nemocnice, školy, aj.)

Všechny potřebné dokumenty lze najít na webovém portálu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Plzeňského kraje některým z těchto způsobů:

  • e-mailem
  • písemně na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje
  • datovou schránkou

Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda – ti všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka, že se CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *