Anatomie, histologie, histochemie a cytochemie. Plzeň hostí odborníky na tyto oblasti

Od 10. do 12. září 2017 se v Plzni koná 50. Mezinárodní anatomický kongres a 54. Lojdovo histochemické symposium. Hostitelem je Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy.

Pod záštitou České anatomické společnosti a České společnosti histo- a cytochemické se na Šafránkově pavilonu v Plzni sejdou přední odborníci oborů anatomie, histologie, histochemie a cytochemie. Probíranými tématy budou zejména:

  • Kmenové buňky a biologie nádorů
  • Morfogeneze a vývojová biologie
  • Experimentální morfologie
  • Neurovědy
  • Klinická anatomie
  • Výuka anatomie, histologie a embryologie

Na konferenci vystoupí řada zahraničních hostů – kromě evropských (Univerzita v Salzburgu/Rakousko, Univerzita v Lille/Francie, Univerzitní nemocnice v Jeně/Německo, Veterinární univerzita ve Vídni/Rakousko) takénapříklad z Univerzity Jižní Floridy (Tampa, USA).

Pracovníci morfologických oborů lékařské fakulty  – anatomie, histologie a embryologie, které patří k základním oborům medicinského studia – se zabývají nejen výukou, ale také rozsáhlou výzkumnou činností. Výsledky své práce prezentují pak v odborných časopisech a učebnicích a především na těchto odborných konferencích a sjezdech, které vždy představují mimořádnou příležitost pro výměnu poznatků. Pro mladé vědce je to pak mnohdy první příležitost k zveřejnění výzkumných výsledků. Tradičně se scházejí odborníci z České i Slovenské republiky, což je obvyklý jev v odborných společnostech,“ říká doc.RNDr.Pavel Fiala, CSc., vedoucí Ústavu anatomie Lékařské fakulty v Plzni. Ústav anatomie je v rámci fakulty pořadatelem konference, spolu s Ústavem histologie a embryologie, který vede prof. MUDr. MilenaKrálíčková, Ph.D., další z členů programového a organizačního výboru konference.

Tato významná odborná událost v západočeském regionu se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., děkana Lékařské fakulty UK v Plzni, prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. a hejtmana Plzeňského kraje, Josefa Bernarda.Na konferenci je zaregistrováno 120 účastníků z České republiky i zahraničí.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *