Ahold na Rokycanské dostal pokutu na netřídění odpadu. Zápach byl cítit i v prodejně

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství uložili v roce 2017 a v roce 2018 dvě pokuty v celkové výši 260 tisíc korun potravinářskému řetězci AHOLD Czech Republic, a.s. za to, že řádně netřídil odpad vzniklý v provozovnách Albert podle jednotlivých druhů a kategorií a odpady nezabezpečil před únikem, znehodnocením a odcizením, jak ukládá zákon.

Při kontrole v září 2017 v prodejně v Rokycanské ulici v Plzni inspektoři zjistili, že ve velkoobjemovém kontejneru s lisem určeném pouze na směsný komunální odpad, který už nelze vytřídit, byly odpady, které třídit lze – například plastové podložky od ovoce, dřevěné bedýnky od zeleniny, plastové obaly od vybalování PET lahví nebo biologicky rozložitelné odpady jako vyřazené ovoce a zelenina a nebalené pečivo. „Protože provozovatel do tohoto kontejneru dával i biologicky rozložitelné odpady, docházelo při lisování k protečení a úniku z netěsnícího kontejneru přímo na podlahu provozovny. K pravidelnému úklidu uniklé kašovité hmoty nedocházelo. Pod kontejnerem a v jeho okolí se do vzdálenosti dvou metrů vytvářela louže tvořená až centimetrovou vrstvou zahnívajících šťáv, která silně zapáchala. Tento zápach byl cítit ze zázemí provozovny, kde byl kontejner umístěn, až do prodejních prostor. Na podlaze v zázemí byly umístěny dřevěné podlážky pro pochůzky zaměstnanců, jinak se do místnosti, kde byl kontejner umístěn, vůbec nemohlo vstoupit. Byla značně ohrožena hygiena celého provozu a zdraví pracovníků a zákazníků,“ popsala stav v provozovně Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Tím, že v této provozovně společnost AHOLD shromažďovala komunální odpady jako netříděnou směs s odpady dále využitelnými (plasty, biologický rozložitelné odpady), přímo znemožnila následné využití těchto odpadů ve zpracovatelských zařízeních. „Tím společnost AHOLD popírá ekologické principy nakládání s odpady. Většina odpadů vzniklých v kontrolované provozovně končila na skládce. V roce 2016 bylo z této provozovny předáno víc než 126 tun směsného komunálního odpadu na skládku. Při důsledném dodržení třídění by podstatná část takto vytvořené směsi byla velmi dobře a snadno opětovně využitelná. Za všechna tato porušení jsme uložili pokutu 200 tisíc korun,“ uvedla Horčicová.

Není to však zdaleka první pokuta pro tento potravinářský řetězec. Například v roce 2017 mu inspektoři ČIŽP uložili pokutu 60 tisíc korun opět za netřídění a nezabezpečení odpadů vzniklých tentokrát na provozovně Albert v Budyšínské ulici v Liberci. „Při kontrole tam inspektoři zjistili v kontejneru na vedlejší živočišné produkty například papírová plata od vajec, PET lahve, igelitové tašky, papírové kelímky od nápojů a vyřazenou zeleninu,“ řekla Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Liberec.

Shromažďovací nádoby na odpad nebyly v této liberecké prodejně zabezpečeny řetězy, ani kladkou. Do podzemního prostoru k nádobám byl volný přístup, protože rolovací vrata byla vytažena. „Provozovatel je povinen odpady zabezpečit před nežádoucím znehodnocením a odcizení. Na nepořádek kolem úložiště odpadů, jeho nezabezpečení před bezdomovci, kteří potraviny vybírali a zbytky pohazovali po zemi, si stěžovali lidé z okolí,“ doplnila Kolářová.

Společnost AHOLD Czech Republic se proti pokutám uloženým inspektory ČIŽP neodvolala a sankce tak nabyly právní moci. (tz)

Foto Česká inspekce životního prostředí

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *