Západočeská univerzita podpoří tvůrce porcelánu a keramiky

Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v  Plzni (ZČU) se účastní tříletého mezinárodního projektu Kreativní průmysl v  oblasti keramiky – rozvoj, vzdělávání, podpora. Má pomoci mladým podnikatelům a umělcům v  oblasti porcelánu a keramiky k  rozvoji jejich tvorby a  podnikání. Projekt, na němž se podílí osm institucí ze šesti zemí střední Evropy, byl minulý týden zahájen v  Lublani.

„Keramický a porcelánový průmysl představuje tradiční odvětví v  mnoha evropských regionech, kde zaměstnává asi půl milionu lidí. Díky globalizaci a dynamickému vývoji chování spotřebitelů je však vystaven silným strukturálním změnám,“ říká Jan Tlučhoř z  Fakulty ekonomické, hlavní řešitel projektu za ZČU. „Cílem je sdílet zkušenosti z  podnikání v  oblasti porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v  oboru keramiky v  rozvoji jejich tvorby i  podnikání,“ přibližuje Jan Tlučhoř hlavní smysl projektu, odstartovaného zahajovacím setkáním v  hlavním městě Slovinska.

Projekt na podporu kreativního průmyslu v  oblasti keramiky, který je zkráceně nazýván CerDee podle anglického Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging, vede německé Státní muzeum porcelánu v  Selbu (Porzellanikon). Finančně byl podpořen v  rámci 3. výzvy programu Interreg Central Europe. Západočeská univerzita je jedním z jeho  osmi finančních partnerů.

Podnikatelské subjekty v  keramickém průmyslu představují podle Jana Tlučhoře především individuální podnikatelé nebo malé a střední podniky, o jejichž existenci není dostatečně velké povědomí. Projektu CerDee by měl napomoci k jejich zviditelnění, a to prostřednictvím výstav, účasti na mezinárodních veletrzích nebo online marketingu. Sdílení nápadů a  zkušeností jednotlivých umělců a  designérů budou podporovat školicí a  dokumentační střediska, která vzniknou v  bavorském Selbu a v  Kranji ve Slovinsku.

Fakulta ekonomická ZČU provede ve spolupráci s  Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v  první fázi projektu průzkum příslušného odvětí pro vytvoření databáze současných i  potenciálních podnikatelských subjektů, a to včetně analýzy jejich aktuální situace a  potřeb pro budoucí rozvoj. Na základě těchto průzkumů, které se uskuteční za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, jež jsou asociovanými partnery v  ČR, vzniknou marketingové strategie, které by měly podnikatelům v  tomto kreativním odvětví přinést nové obchodní příležitosti.
Obě fakulty Západočeské univerzity se také zapojí do dalších aktivit projektu, které mimo jiné zahrnují workshopy nebo mapování sbírek porcelánu a keramiky.

„Jsme přesvědčeni, že výstupem tohoto projektu na konci dubna 2022 bude efektivně fungující síť podporující podnikatelské subjekty v  oblasti porcelánového a keramického průmyslu a větší povědomí veřejnosti o tom, jak a kdy tyto podnikatele najít a  kontaktovat,“ uzavírá Jan Tlučhoř. (tz)

Foto ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *