Z peněz ROP Jihozápad se zaplatila oprava více než tisíce kilometrů silnic

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) byl jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Vyplývá to z nejnovější bilance programu. Do regionu Jihozápad mířil velký objem financí na silnice druhé a třetí třídy, místní komunikace, rekonstrukce kulturních památek a domovů pro seniory.

„Poslední finance z ROP Jihozápad příjemci dotací v letošním roce dočerpávají. V létě jsme ještě podepsali nové smlouvy na poskytnutí dotací pro rekonstrukci silnic – místních komunikací v Plzeňském a Jihočeském kraji. Právě oblast podpory rekonstrukce silnic patřila v regionu Jihozápad k nejúspěšnějším,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Z bilance programu vyplývá, že region Jihozápad postavil díky regionálnímu operačnímu programu více než tisíc kilometrů silnic druhé a třetí třídy, na něž získal více než 6,3 miliardy korun z Evropské unie. Na místní komunikace pak získal více než 1,7 miliardy korun, určených na rekonstrukci či výstavbu 231 kilometrů.

 

V sociální oblasti pak mířilo do regionu téměř 300 milionů korun na rekonstrukci či výstavbu domovů pro seniory, přičemž jich vzniklo nebo bylo zvelebeno jedenáct. Dalších zhruba 732 milionů korun pomohlo zlepšit stav veřejného prostranství a přes 947 milionů korun podpořilo kulturní památky. Zařízení pro volnočasové aktivity získala dotaci takřka 1,3 miliardy korun.

 

V rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2013 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě vyšší než 54 miliard korun. „K dnešnímu dni evidujeme 867 proplacených projektů za více než 14 miliard korun,“ doplnil Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *