Výluky tramvají na Slovanské by měly začít až v červnu. Po kolejích budou zatím jezdit i auta

Slovanskou ulici v  Plzni čeká v  letošním roce rozsáhlá rekonstrukce. Stavba této hlavní dopravní tepny, jež propojuje centrum metropole, Slovany a výjezd směrem na jižní Plzeňsko, je rozdělena do celkem šesti etap. První etapa již odstartovala počátkem ledna, poslední má být dokončena nejpozději na jaře 2020. Celkové náklady představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, z  toho město uhradí zhruba 80 milionů korun. Výluky tramvajového provozu by měly začít až v červnu.

„Opravy důležité dopravní tepny spočívají v  rekonstrukci kanalizačního potrubí, obnově vodovodních armatur včetně výměny vodovodních přípojek v  několika úsecích, rekonstrukci tramvajové tratě v  úseku Sladkovského – náměstí Milady Horákové v  obou směrech a celoplošné opravě vozovky v  této části Slovanské ulice,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí.

Jde o jednu z  největších investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně v  letošním roce. Město bude hradit náklady na rekonstrukci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky.

Rekonstrukce Slovanské ulice si vyžádá dopravní omezení. V  první etapě, jejíž dokončení je plánováno na počátek června 2019, je v úseku ulic Sladkovského – Liliová omezena individuální automobilová doprava. Je vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou. Nákladní automobily nad 7,5 tuny jezdí po objízdných trasách, tramvajová trať je v  provozu.

V  dalších etapách stavby dojde k  výlukám v  tramvajové dopravě a omezení individuální automobilové dopravy. Druhá etapa, jíž se budou tato větší dopravní omezení týkat, má odstartovat počátkem června. O jednotlivých konkrétních opatřeních v  daných etapách bude město obyvatele včas a podrobně informovat. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *