Vrátili jste se z Itálie? Neposílejte děti do školy. Ředitele škol o tom v neděli informoval plzeňský magistrát

Město Plzeň informovalo ředitele základních a mateřských škol o novém mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého mají lidé vracející se z Itálie zůstat kvůli nebezpečí šíření nákazy novým koronavirem ve čtrnáctidenní karanténě. Nově to nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.

Nařizuje se jim, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Ředitelé základních a mateřských škol o této nové skutečnosti budou rodiče informovat
prostřednictvím webových stránek školy, vyvěšením informacím na dveře školy a další viditelná
místa, případně informačními kanály, které jsou zvyklí běžně při komunikaci s rodiči používat,
například e-mailem. Doplní tak původní informace, které doporučovaly rodičům při návratu
z rizikových oblastí kontaktovat telefonicky Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se
sídlem v Plzni (KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby určil další postup.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Celé znění opatření naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví nebo na webu města:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/ministerstvo-zdravotnictvi-cr-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-v-souvislosti-s-sirenim-onemocneni-covid-19-z-italske-republiky.aspx

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *