Voda nad zlato, říká Michal Chalupný (ČSSD), bývalý starosta Městského obvodu Plzeň 4

Musím říct, že když jsem si prohlížel nejnovější titulky v novinách, které probírali plány jednoho politického uskupení kandidujícího do Plzeňského kraje, musel jsem konstatovat, že politický dezertér sociální demokracie si s sebou odnesl i kompletní seznam volebních témat. Témat, na kterých sociální demokracie dlouhodobě pracovala. Bohužel i takové věci se musí v těchto případech očekávat. Jedním z palčivých témat je i rozpracování projektu, který zpracovává, sociálními demokraty vedené, ministerstvo zemědělství v čele s Miroslavem Tomanem.

Jde o problematiku dostatku, respektive nedostatku vody v regionu, kterou řeší projekt Zadržování vody v krajině. Jde o jednoduché řešení složitého problému – podpora vzniku, oprav a údržby různých vodních nádrží od těch nejmenších „kachňáků“ až po ty větší rybníky a do budoucna i menších přehrad. Nejde jen o vznik a údržbu, ale počítá se i s úpravou vodních toků tak, aby se co nejvíce zpomalil odtok vody. A kdo říká, že je toto téma jen otázkou venkova a „nic pro Plzeňáky“, ať se zamyslí odkud se bere voda z kohoutku a čím se zavlažují lokální potraviny. Proč i já, jako celoživotní Plzeňák beru vodu jako svoje stěžejní téma.

Řešení funguje, Lobezské tůně jsou příkladem

Před osmi lety jsem jako tehdejší Doubravecký starosta, začal prosazovat projekt Lobezských tůní. Řada lidí ten projekt odsuzovala. Mnoho lidí si kladlo otázku: „Proč dělat Chalupného louže, jako protipovodňové opatření?“ a „Proč se vůbec zabývat nějakým megalomanským projektem vracení řeky do původního koryta?“

Projekt byl nakonec v první etapě realizován a řada tehdejších kritiků projektu se tam dneska ráda zastaví. Ukázalo se, že původní záměr protipovodňového opatření se rozšířil nejen o rekreační využití ale i o zmiňované zadržování vody v krajině. Velkou škodou je, že nepokračuje výstavba dalších etap. To je samozřejmě jen těžko v silách městského obvodu nebo i města Plzně bez podpory Kraje a státu jej realizovat v konečném rozsahu. Není to jen o Lobezských loukách. Soustava Plzeňských rybníků dnes trpí nedostatkem vody. Řešení problému s vodou je prostě, i přes finanční náročnost, potřebné. Ale stát a Kraj s tím musí pomoci.

Nejde primárně o to, že se snad není v létě kde vykoupat. Jde o zvyšování hladiny spodních vod, ochranu řady vodních a obojživelných živočichů, ale i o mikroklima ve městě. A protože jsem sice Plzeňák ale zbytek Plzeňského kraje mi není a nemůže být cizí, vím že skoro každá obec má požární nadrž nebo rybník. A to často ve velmi špatném stavu. A když není voda v rybníku na návsi není často ani ve studních okolních domů.

Dotace do vody neodplavou

To už je ale i o podpoře výstavby obecních vodovodů nebo o dotacích na studniční vrty. Voda je jedno z nejdůležitějších ekologických témat. Nedejme se zmýlit tím, že „letos přece každou chvilku prší“. Klima se u nás otepluje a ať už je to způsobené člověkem nebo dochází k periodickému tisíce let se opakujícímu střídání teplých a studených cyklů prostě voda bude čím dál tím vzácnější. V minulosti naši předkové už teplejší klima zažili, ve středověku se v Plzni přece pěstovalo a sklízelo víno a není náhoda, že právě tehdy naši předkové také zakládaly v hojné míře rybníky. Poučme se, je totiž už „za minutu dvanáct“. A tady je úloha, kterou bych rád, když získám Vaši důvěru, prosazoval jako krajský zastupitel. Váš hlas mně umožní na těchto věcech pracovat a obyvatelé městského obvodu Plzeň 4, Vám potvrdí, že se za smysluplné projekty dokážu poprat. (PR)

Zadavatel: ČSSD / Zpracovatel: Political Booster s.r.o.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *