Ve Větrné vytvoří prostředí džungle, vesmíru či hlubin moře a učí děti odpočívat

Výraz „umění odpočívat“ nabírá v  současné uspěchané době na stále větším významu. Ukazuje se totiž, že lidé odpočívat neumí. Únava a přetížení způsobuje stres a ten pak často i velmi závažné zdravotní problémy. Zrychlený životní styl dospělých se pak přenáší z  rodičů i na děti. V českobudějovické Mateřské škole Větrná se proto již zcela cíleně děti odpočívat učí.

„Vládne nám přemíra stimulů, nepřetržitý tok informací a neustálý pocit nestíhání. Na správný odpočinek, který je důležitý pro správný vývoj dětí i obranyschopnosti organizmu, nezbývá čas. Neumíme vypnout a vnitřní rovnováha nemá možnost se obnovit. Vidíme to i na dětech, které k  nám přicházejí přepodnětované a neschopné odpočívat,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.
Mateřinka ve Větrné ulici, která je umístěna v  klidné lokalitě dvou velkých českobudějovických sídlišť Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k  zavádění nových metod výchovy a péče o nejmenší děti. Vychází přitom z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Není proto překvapením, že do svého vzdělávacího programu zařadila i zdravý odpočinek.

Jak ovšem děti přesycené podněty po dopolední aktivní výuce zklidnit? Pomohla znalost nových technologií a novinek ve vzdělávání. Jako součást naplňování programu Škol podporujících zdraví pořídila MŠ Větrná nový snap projektor, který vznikl jako pomůcka pro osoby se speciálními potřebami a je využíván při Snoezelen therapy pro rozvoj smyslového vnímání, k  relaxaci a odpočinku.

„Promítáním dokážeme navodit uklidňující atmosféru a vytvořit prostředí džungle, vesmíru nebo hlubin moře. Dáváme jim tak možnost uvolnit se a nerušeně se ponořit do svých představ a fantazii. Obraz promítaný na stěnu či strop podbarvujeme zvukem. Nově jsme přidali také aromaterapii, která příznivě ovlivňuje zdraví dětí a je účinnou prevencí mnoha onemocnění“ konstatovala Finková.
Mateřská škola Větrná v  Českých Budějovicích je v  současné době díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v  Olomouci jediným jihočeským vzdělávacím centrem, jež v  rámci společného projektu, podpořeného Evropskou unií, připravuje učitelky mateřských škol na specifika péče o dvouleté děti. Program byl zahájen v  červnu a potrvá do ledna příštího roku.

Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. (Vitásková, Fajmonová 2006)

Mateřská škola Větrná, osmitřídní předškolní zařízení s  celkovou kapacitou 192 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá  ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou
Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z  výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky.  Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně   modernizována tak, aby splňovala předepsané  náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.
Škola pracuje podle vlastního  Školního vzdělávacího programu, vycházejícího  z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání. (tz)

Foto Škola ve Větrné

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *