Ve sbírce Nový začátek se shromáždilo rekordní množství potravin i drogerie

Potravinová sbírka Nový začátek, kterou zorganizoval v  době od 15. do 26. března Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pro rodiny v  krizi, samoživitelky,  samoživitele a  rodiny s  více dětmi, předčila všechna očekávání. Dárci věnovali potřebným přes dvě tuny trvanlivých potravin, sladkostí, ingrediencí na pečení a drogistického zboží. Shromážděné dary odvezli zaměstnanci odboru společně s  městskými policisty do azylových domů, klientům sociálního bydlení i vícečetným rodinám v gesci magistrátního odboru státní sociální péče.

„Ohlas sbírky byl v této těžké době ohromující, dárci zaplnili celou jednu velkou zasedací místnost. Děkuji jejím organizátorům a věřím, že si potřební budou moci dopřát díky těmto darům krásné prožití velikonočních svátků,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Doplnil, že do sbírky přispěly celé týmy, ale i anonymní dárci, kteří nakoupili přes dovážkovou službu. „Akce oslovila jak zaměstnance úřadu, tak vedení města, městské obvody, ale i příspěvkové organizace města. Jenom dárců, o nichž víme, bylo přes dvě stovky,“ dodal primátor.

„Je neuvěřitelné, jaké množství potravin se podařilo nashromáždit za necelé dva týdny. Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem, kteří do sbírky přispěli a zároveň kolegyním z  odboru, které vše spravedlivě roztřídily. Při pohledu na zaplněnou jednací místnost, která posloužila jako sběrné místo, mě těší a dojímá zároveň, že slova jako solidarita a soucit s  těmi, kteří v  životě neměli moc štěstí, nejsou prázdnými pojmy,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí. Náměstkyně nad sbírkou Nový začátek převzala patronát společně s  ředitelkou Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně Helenou Knížovou.

„Je radost vidět, že i v  dnešní, poměrně složité  době, není veřejnost lhostejná k  osudům potřebných a zejména jejich dětí. A i když jde o jednorázovou záležitost, věřím, že rodinám i samoživitelům zrovna před Velikonocemi významně pomůže – moje díky patří všem, kteří přispěli k  letošnímu rekordnímu objemu sbírky,“ připojila své poděkování Helena Knížová. Doplnila, že velikonoční sbírka Nový začátek se poprvé konala v  roce 2018.

„Výnos sbírky byl neuvěřitelný a vesměs šlo o velmi kvalitní produkty. Rozvoz se uskutečnil čtyřmi jízdami velké dodávky, která postupně zamířila k organizaci Naděje – azylový dům Černická a Železniční, azylovému domu MáTa pro rodinu, azylovému domu sv. Zdislavy Městské charity Plzeň, ke klientům Domova sv. Františka, klientům sociálního bydlení v Plzni a vícečetným rodinám v gesci magistrátního odboru státní sociální péče,“ dodala Tereza Šlajsová z odboru sociálních služeb, která mimo jiné společně s kolegy z městské policie zajistila rozvoz darů.

Zdroj: www.plzen.eu, na snímku je náměstkyně primátora Eliška Bartáková s částí sbírky

 

 

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *