Ve Fakultní nemocnici končí hodinové bezplatné parkování. Na Borech i na Lochotíně

Na základě vyhodnocení zkušebního provozu nového parkovacího systému ve FN Plzeň dochází od 1. května 2019 k úpravě parkovacího režimu uvnitř areálů Bory i Lochotín. Systém parkování na velkém parkovišti před vchodem F na Lochotíně zůstává zachován.

Od 1. května se ruší bonus – hodina zdarma v obou areálech FN.  Každá započatá hodina je zpoplatněna sazbou 10 Kč, a to v režimu 24 hodin a 7 dní v týdnu, tedy včetně svátků, sobot a nedělí.

“V současnosti zejména ve FN Plzeň-Lochotín probíhají rozsáhlé stavební činnosti, kvůli kterým došlo k omezení parkovacích kapacit a částečně i plynulosti dopravy v areálu. Zkušební provoz nového parkovacího systému ukázal zneužívání jedné hodiny zdarma  ve formě zkracování cesty a průjezdy přes lochotínský areál,” vysvětluje nová opatření mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Páteřní komunikace  v nemocnici jsou zcela ucpanéa brzdí i záchranky, které přivážejí i pacienty v ohrožení života. “Projevuje se velká  nekázeň některých návštěvníků, kteří svá  vozidla parkují  mimo parkovací místa, tzn. na trávníku, na chodníku,  na místech s označením pro  osoby se zdravotním postižením  či pro sanitní vozy. Od nově přijatých opatření očekáváme určitou regulaci a hlavně zklidnění dopravy v obou areálech,” konstatuje mluvčí nemocnice. (tz))

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *