Ve čtvrtek vpodvečer Plzeň otevře moderní vstupní bránu u hlavního vlakového nádraží

Veřejné prostranství u postranního vstupu na hlavní vlakové nádraží a k autobusovému terminálu v centru Plzně se zásadně proměnilo. Radnice na něm vybudovala nové infocentrum s  vyhlídkovou věží, gastro provozy, terasou, pobytovými lavičkami a dalším zázemím. Z  nevlídného prostoru se stává nová reprezentativní vstupní brána do krajské metropole. Dominantou lokality je infocentrum s  vyhlídkovou věží, jehož součástí je i vyhlídková podesta ve výšce 12 metrů nad terénem. Oficiálně se celý komplex otevře ve čtvrtek vpodvečer, většina služeb už teď funguje.

Nově upravený veřejný prostor oživí sedm metrů vysoké dílo Cake Tower slovenského sochaře Andreje Margoče. Město projekt úpravy veřejného prostoru o rozloze přes 3000 metrů čtverečních vyšel na necelých 25 milionů korun.

„Plzeň je velmi oblíbeným turistickým cílem českých i  zahraničních turistů a  mnoho z  nich pro příjezd k  nám využívá autobusové a  vlakové spojení. Prostor mezi vlakovým nádražím a  autobusovým terminálem je zásadní a  frekventovaný. Dosud byl skutečně nevlídný a zcela tam chybělo jakékoliv zázemí pro turisty. Jsem velmi rád, že toto měníme, posouváme se tak do 21. století,“ řekl primátor Martin Baxa.

Hlavní objekt infocentra s  vyhlídkovou věží je vybudován z  deseti modulů, kdy rozměr jednoho je 2,5×6 metrů. „Přízemí s  infocentrem je bezbariérové, v  druhém nadzemním patře vznikl prostor pro prezentaci městských vizí a  projektů Útvaru koncepce a  rozvoje města Plzně. Každé patro má rozlohu 40 metrů čtverečních. Doplněním dvou schodišťových kontejnerů do úrovně čtvrtého nadpodlaží vznikla vyhlídková podesta, lidé tak uvidí na prostor vlakového uzlu i na  střed města. Ve třetím nadpodlaží jsme na střeše vybudovali terasu,“ popsal technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Druhý objekt je jednopodlažní a  nabízí občanům čtyři stánky s  prodejem občerstvení a řezaných květin, kdy součástí každého stánku je krytá terasa, prodejní pult a  vlastní sklad. Spojovacím bodem prostoru se stává dřevěná terasa, nechybí zeleň, pítko a  dřevěné pobytové schody. Na pobytové schody na konci terasy navazuje plocha u  samotných ulic Sirková – Šumavská. „V tomto prostoru se v  budoucnu uvažuje s  další výstavbou. V  současnosti je proto plocha využita pro chybějící prvky mobiliáře plzeňských vlakových a  autobusových nádraží, tedy pro kryté stojany na kola, koloběžky a  také cykloboxy. V  jednom z  kontejnerů je umístěno sociální zázemí pro návštěvníky metropole,“ doplnil Pavel Šindelář.

Většina z  kontejnerů má zelenou střechu tvořenou rozchodníkovými koberci, které budou prostor v  letních měsících ochlazovat. Všechny objekty lokality u  bočního východu z  hlavního nádraží jsou napojeny na drátové sítě města Plzně a  systém Smart City. V  rámci stavby se provedly vodovodní a  kanalizační přípojky, napojení elektro a  veřejné osvětlení.

Zdroj: www.plzen.eu

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *