V Prostřední 48 budou další byty pro seniory. Zájemcům o ně už architekt ukázal plány

Plzeň připravuje výstavbu nových bytů i další úpravy v  objektu pro seniory na adrese Prostřední 48. Součástí projektu je výstavba dvou desítek nových bytů pro seniory, vybudování zázemí pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM v  prostorách bývalé jídelny, instalace nových výtahů, protipožárních alarmů, nových dveří, zateplení objektu a výměna oken.

Nové byty v  domě by měly vzniknout úpravou nevyužívaných prostor, vzhled objektu se měnit nebude. Město má již zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební práce začnou letos a skončí příští rok na podzim. Celkové náklady budou kolem 50 milionů korun.

O schůzku s veřejností požádal radní David Šlouf, který představil okolnosti stavby a vyslechl si podněty a náměty na zlepšení. Přítomný byl i architekt, lidé tak mohli nahlédnout do stavebních plánů. Protože je v  domě na sedm desítek bytů a bylo by časově náročné jednat se všemi obyvateli najednou, zvolili si lidé pro další jednání a vznášení připomínek své čtyři zástupce. Obytná zóna Sylván pro usnadnění komunikace s  technikem zřídila v  domě funkci domovníka, který bude v  objektu vykonávat i drobné údržbářské práce.

„Při stavbě budeme klást důraz na úklid a plánování prací tak, aby co nejméně omezovaly život obyvatel. S  vybranou firmou sestavíme harmonogram, s  nímž budou všichni seznámeni,“ uvedl David Šlouf. Náměstkyně Eliška Bartáková poděkovala přítomným za ochotu vést vzájemný dialog.

„Pro zlepšení komfortu obyvatel domu bude v  objektu zřízena kancelář pro sociálního pracovníka, který tam bude docházet jednou týdně a bude obyvatelům k  dispozici. Budou s  ním mocí sdílet své starosti, hledat společně jejich řešení, pomůže se zajištěním péče, vyřízením příspěvku na péči, příspěvku na bydlení,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Součástí setkání byla i prezentace činnosti Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, konkrétně jeho organizace na Nové Hospodě. V  rámci rekonstrukce vznikne nové místo pro setkávání, kdy v současné době je hlavní nabídka aktivit realizována v prostorách TJ Sokol Nová Hospoda na adrese Prostřední 7.

„Je to poprvé po patnácti letech, kdy se o nás vedení města zajímalo. Moc vám za to děkujeme,“ uvedl na závěr schůzky jeden z  obyvatel domu Prostřední 48. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *