V Plzni se díky mezigenerační spolupráci podařilo jedenáctkrát přeplavat pomyslný kanál La Manche

Udělat něco dobrého pro své zdraví, kondici i postavu. To byl hlavní záměr, který byl spojen s již šestým ročníkem štafetového plavání seniorů pod názvem Přeplavme svůj La Manche. Do sportovní akce organizace Senzační senioři (SenSen) se v Plzni letos opět aktivně zapojili krajští pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí z projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Právě oni v jednotlivých krajích pomáhají s koordinací a zajišťují propojení všech klíčových aktérů při organizaci této pohybové aktivity.

Senioři se mohli v průběhu února opět pokusit symbolicky zdolat průliv mezi Francií a Velkou Británií. Třicet čtyři kilometrů, což odpovídá vzdálenosti přes kanál La Manche v nejužším místě, úspěšně zdolali například senioři v Plzni. V tomto západočeském městě se zapojilo do sportovní akce celkem 68 plavkyň a plavců, kteří zdolali úctyhodných 377,85 kilometrů a pomyslný kanál La Manche přeplavali jedenáctkrát. Společnými silami také překonali loňský výsledek, kdy se podařilo přeplavat stejnou vzdálenost pouze dvakrát. Nejúspěšnější plavkyní v kategorii Senioři nad 80 let se stala Alena Herinková s 2,65 uplavanými kilometry. Vítěznou mezigenerační dvojici v kategorii Senior a dítě do 12 let vytvořila Vlasta Faiferlíková s vnučkou Eliškou Bláhovou. Nejúspěšnější týmy a sportovci si odnesli ocenění a drobné dary.

V Plzni pohybovou aktivitu organizovala Stanislava Adamcová z Klubu aktivních seniorek a ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z. s. Významnou podporu celému projektu poskytli Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň a členka Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Zdeňka Hornofová. Zvláštní poděkování za podporu celé akce patří Magistrátu města Plzně, a to konkrétně Odboru sociálních služeb a Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.

„Oceňuji nevídaný zájem seniorů a jejich rodinných příslušníků o plavání, čímž podpořili vlastní zdraví a vnitřní pohodu. Letošní ročník soutěže usiloval o silnější mezigenerační propojení, a to se v Plzni bezpochyby povedlo. Mohli jsme v mnoha případech sledovat babičky a dědečky, jak tráví aktivně svůj volný čas v bazénu společně se svými vnoučaty,“ uvedla krajská koordinátorka v Plzeňském kraji Mgr. Irena Kadlčíková, která pochválila spolupráci s Magistrátem města Plzně a dalšími zainteresovanými organizacemi. „Chtěla bych poděkovat všem partnerům, kteří pomohli s přípravou celé akce, ať už s propagací, zpřístupněním bazénu zdarma pro osoby zapojené do projektu nebo se zajištěním věcných darů pro soutěžící. Bez jejich podpory by únorové plavání nemělo tak pozitivní ohlasy,“ dodala pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí.

„SLÁVA, SLÁVA, zvládli jsme to !” – radují se účastníci únorového štafetového plavání.
Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům, hlavně ředitelství Plaveckého areálu města Plzně, projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň v rámci MPSV, paní Zdeňce Hornofové, Magistrátu města Plzně a jeho Odboru sociálních služeb a Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání za finanční a materiální pomoc při organizaci únorového štafetového plavání pod názvem “PŘEPLAVME SVŮJ LA MANCHE 2020”.

V pondělí 9. března se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení ve společenském sále TOTEMu za přítomnosti významných hostů, mezi nimiž byli ředitel Plaveckého areálu města Plzně Ing. Tomáš Kotora, krajská koordinátorka projektu MPSV Mgr. Irena Kadlčíková, paní Zdeňka Hornofová, za Odbor sociálních služeb Magistrát Města Plzně paní Jarmila Srbková, za DoRA centrum Plzeň Mgr. Romana Štěpáníková, za TOTEM Mgr. Petra Bláhová , kteří se ujali předávání cen a diplomů těm nejlepším v 6-ti kategoriích.
Celkovým vítězem se stal (jako vloni) pan Jan Brabec, který uplaval 41 800 m. Diplom získala též nejstarší plavkyně, paní Alena Herinková (nar. 1934) s úctyhodnými 2 650 uplavanými metry. Důležitý byl ovšem každý účastník a každý uplavaný metr pro docílení společného rekordu.
Akce se konala ve velmi milé a veselé atmosféře. Ke zpestření programu přispěl svým vystoupením taneční soubor Adeto z TOTEMu.
Výsledky Plzeňanů budou sečteny s ostatními výsledky dalších přihlášených měst z ČR v úsilí o vytvoření nového celorepublikového rekordu.

Zdroj: DoRa centrum Plzeň

Fotografie byly pořízeny před vyhlášením karantény.

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *