V  jakém stavu jsou výtahy v kancelářských budovách? Často jsou poddimenzované a zaměstnanci je přetěžují

V České republice je v provozu podle statistik okolo 100 tisíc výtahů, které jsou určené k přepravě osob a nákladu. Téměř polovina z nich však vykazuje rizika spojená s jejich užíváním. Kromě bytových a panelových domů mohou představovat riziko i výtahy v komerčních a veřejných budovách. Zde jsou na vině často samotní uživatelé – zaměstnanci, kteří je přetěžují.

„V komerčních a veřejných budovách podle naší praxe není nijak zásadní problém v nedodržování řádných kontrol technického stavu výtahů ze strany majitelů či provozovatelů. Ale výtahy jsou v těchto budovách značně přetěžovány ze strany samotných uživatelů. V dnešní uspěchané době není ojedinělé, že do výtahu nastupuje více lidí, než je doporučeno. Překračuje se tak opakovaně jejich nosnost. Tím dochází k pravidelnému přetěžování a nadměrnému opotřebovávání celé technické soustavy zařízení,“ říká Martin Valouch, specialista BOZP a PO ze společnosti SSI Group a dodává: „Častěji proto dochází k výskytu závad, ty pak nutí samotné majitele či provozovatele k dřívějším kontrolám a servisním zásahům. Lze tedy říci, že díky nezodpovědnosti samotných uživatelů jsou tak výtahy kontrolovány a servisovány v četnějších termínech, než udává zákon a samotné technické normy zařízení.“

Problémy mohou nastat zejména v  případě evakuace
Přetížený výtah se zpravidla zastaví a nepokračuje v  jízdě. Přestože se jedná o bezpečnostní opatření, může taková situace způsobit řadu problémů. Výtah totiž nemusí zastavit hned ve stanici, ale až po rozjetí mezi patry. Pokud by v  takové chvíli bylo nutné budovu evakuovat, mohly by být životy cestujících ve výtahu ohroženy, zejména v  případě požáru. To je také jedním z  důvodů, proč se výtahy nesmí používat v  případě evakuace osob.

Poddimenzované výtahy
Za přetěžování výtahů jsou často zodpovědní projektant s  investorem už během přípravy stavby, kteří u větších projektů výtahy nevhodně nadimenzují. „Takovým situacím lze účinně předcházet navržením a realizací většího počtu menších výtahů s inteligentním řízením, které navíc zvyšují komfort pro uživatele budovy,“ říká Martin Valouch ze společnosti SSI Group.

Únikové cesty slouží jako skladiště
V  případě, že výtahy nejsou v provozu, jsou lidé nuceni využívat schodiště a únikové cesty. „To je častým kamenem úrazu, protože největším rizikem jsou ve veřejných budovách zejména lidé sami sobě. V komerčních budovách bývá pravidelně ohrožováno bezpečí nedodržováním volných únikových cest, které se zde užívají jako skladiště, překladiště zboží a materiálu všeho druhu. To má hned několik důvodů: cílové subjekty nemají dostatek místa pro skladování, mají málo personálu pro okamžité přesunutí a na vině bývají i samotní dodavatelé, kteří nejsou schopni plánování a logistiky. Blokování únikových cest pak bývá způsobeno také nedostatečnou edukací zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce či požární ochrany,“ uzavírá Martin Valouch z  SSI Group. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *