Úsek Křimická – Karlovarská za víc než dvě miliardy se může stavět. Hledá se zhotovitel

Přípravné práce výstavby druhé etapy plzeňského Městského západního okruhu pokročily, v současné době je vypsána veřejná zakázka na zhotovitele této části významné stavby. Jde o vybudování komunikace v úseku Křimická–Karlovarská v délce 3,3 kilometru, která navazuje na předcházející první etapu dokončenou před pěti lety. Náklady na druhou etapu, která by měla být hotová v roce 2023, jsou plánovány na 2,3 miliardy korun.

Trasa západního okruhu dopravně spojí největší městská sídliště na Severním Předměstí se zhruba 50 tisíci obyvateli s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města Borská pole. Jeho realizace bude dalším novým propojením ve směru sever – jih. „Pro město je tato stavba velmi důležitá, svedením tranzitní dopravy po západním okruhu se značně uleví dopravě v centru Plzně,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

„Je to po dlouhých letech krok, který směřuje k dokončení západní části městského okruhu. Děje se tak navíc v době, kdy jsme společně s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Plzeňským krajem začali stavět i jeho východní část. Konečně byla zahájena cesta ke splacení historického dluhu na silniční síti ve městě Plzni,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Nová komunikace městského západního okruhu propojí silnici I/26 Domažlická a silnici 1/20 Karlovarská. V každém směru bude mít jeden jízdní pruh o šířce 3,5 metru. Celkově bude okruh po dokončení druhé etapy měřit 5,9 kilometru. Stavba si vyžádá úpravy nebo výstavbu přibližně 6 kilometrů dalších přilehlých komunikací. Souběžně budou vybudovány nové cyklostezky a upraveny nebo vybudovány nové biokoridory.

V současné době probíhá archeologický průzkum v úseku stavby, kde se předpokládá možnost archeologických nálezů. Terénní průzkumné práce provádí od června Západočeské muzeum, které by mělo průzkum dokončit v říjnu. Zároveň probíhá realizace přeložek inženýrských sítí společnosti ČEZ, z nichž více než polovina je již dokončena.

První etapa okruhu v délce téměř 2,6 kilometru v úseku Domažlická–Křimická byla dokončena v září 2014. Předcházela jí nultá etapa v úseku Vejprnická–Domažlická. (tz)

Plánek Město Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *