Svazek obcí Domažlicko slaví 30 let od vzniku. Návštěvníky zve třeba do Starého Herštejna

V tomto roce si dobrovolný svazek obcí Domažlicko připomíná výročí 30 let od svého založení. První – přípravná – jednání, s cílem ustanovit mezinárodní pracovní sdružení českých měst a obcí, se uskutečnila už na podzim roku 1991. V roce 1992 pak byla podepsána zakladatelská smlouva o založení sdružení s názvem Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském prostoru „Střed“. Předsedou sdružení byl schválen Jiří Jánský, tehdejší starosta města Horšovský Týn. Zakládajícími členy bylo 24 českých a 8 bavorských měst a obcí. Mimo jiné toto sdružení aktivně přispělo i k založení přeshraničního Euroregionu Šumava.

V roce 1992 tehdejší Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj začalo připravovat rozvojovou koncepci pohraniční oblasti „Střed-Mitte“, jejíž cílem mělo být vytvoření předpokladů k prohloubení přeshraniční spolupráce. Na zpracování tohoto, tehdy zásadního dokumentu pro přeshraniční spolupráci, se podílelo i sdružení Střed. Pomáhalo rovněž při přípravách vzniku sdružení obcí a měst Šance pro jihozápad. V ostatním se ale původní záměry společné, česko-bavorské, činnosti dařilo naplňovat pouze částečně, především kvůli odlišnému systému organizace místních samospráv. Aktivity sdružení však výrazně podpořilo zřízení funkce tajemníka, resp. manažera sdružení. V roce 2003 následně sdružení změnilo svůj název na Svazek měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko a tento název, případně zkrácený pouze na Svazek Domažlicko, používá dodnes.

K výraznému posunu v aktivitách sdružení došlo po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004, kdy se otevřela možnost realizovat přeshraniční projekty prostřednictvím programů EU. Činnost svazku se zaměřila především na realizaci společných projektů podporujících rozvoj turistické infrastruktury. Mezi nejvýraznější projekty přeshraniční spolupráce patří vybudování části mezinárodní cyklostezky č. 3 v úseku od hranice se SRN přes území České Kubice a Babylonu do Domažlic, dále vybudování a propagace vyhlídkových míst v regionu, revitalizace jedné z hradních věží zříceniny Starý Herštejn, zpřístupnění pietního a osvětového místa – zaniklé obce Lučina (Grafenried) – formou naučné stezky a zajištění provozu v celoročním centru severských sportů v regionu Aktivně v přírodě Althütte-Gibacht-Čerchov. Cestovní ruch je jedním z hlavních pilířů činnosti svazku, a tak se již řadu let prostřednictvím spolupracujících turistických informačních center stará i o propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu u nás a v zahraničí. Tyto aktivity by měl ještě více podpořit právě budovaný destinační management Český les, u jehož zrodu stál také svazek obcí Domažlicko.

V současné době má svazek 53 členských měst a obcí s téměř 46 tisíci obyvateli. V přeshraniční spolupráci je již dlouho zásadním partnerem svazku Domažlicko sdružení bavorských měst a obcí Akční spolek Čerchov plus v čele s městy Waldmünchen a Furth im Wald. Již řadu let je předsedou Svazku Domažlicko Libor Picka, starosta Bělé nad Radbuzou.

Zdroj: Svazek Domažlicko, ilustrační foto repliky středověkého kolového jeřábu ve Starém Herštejně

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *