Šumavský projekt Putování bez hranic srdcem Evropy ocenili v Berlíně

V Berlíně byly na celoněmeckém veletrhu Grünen Woche oceněny projekty zaměřené na rozvoj venkovských oblastí a regionálních produktů. Významného úspěchu zde dosáhl projekt Putování bez hranic srdcem Evropy realizovaný Mikroregionem Šumava-západ, Obcí Dlouhá Ves, Obcí Modrava a ILE Nationalpark Gemeinden Bayerischer Wald, Městem Grafenau a Městem Schönberg v  rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, který zvítězil v  kategorii projektů zaměřených na rozvoj venkovských oblastí. Projekt byl vybrán z  27 uchazečů.

„Projekt je unikátní velikostí území – zasahuje území 21 obcí na podstatné části Šumavy a Bavorského lesa. Široké je i spektrum zaměření projektu. Jsou popsány turistické stezky na obou stranách hranice, které jsou v  terénu opatřeny QR kódy. Byly vybudovány a opraveny zajímavé historické objekty jako repliky tavících pecí v  Železné Rudě, obnovené poutní místo Křížkov v  Hamrech či hrobka sklářů v  Anníně. Za zmínku stojí i naučná stezka Modrava – Hradlový most. V  rámci projektu byla dobudována turistická infrastruktura – Informační centrum v  Modravě. Dále byly doplněny informační tabule a odpočinková místa v  Kašperských Horách a v  Dlouhé Vsi. Důležitou součástí projektu je i nový turistický webový portál Šumavy a Bavorského lesa s  popisem území a turistických atraktivit.“ sděluje úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava–západ Jaroslav Tachovský.

Zástupcům ILE Nationalpark Gemeinden Bayerischer Wald a Mikroregionu Šumava-západ předala ocenění spolková ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů Německa Julia Klöckner, což dokládá význam tohoto vyznamenání a také celé akce.

Projekt je z  85 % spolufinancovaný z  Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a česká část dále z  5 % z  rozpočtu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj). (tz)

Foto Mikroregion Šumava – západ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *