Stavební odpad by neměl končit na skládkách – jeho přeměna na recyklované kamenivo šetří životní prostředí

Až 90% stavební suti dokáží recyklační centra v  Plzeňském kraji přeměnit na  plnohodnotný stavební materiál. Odpad tak nezabírá místo na skládkách, ale vrací se v podobě recyklovaného kameniva zpět do stavebnictví. Díky spolupráci společnosti AZS 98 a Plzeňského kraje se dnes uskutečnil už čtvrtý ročník konference o  využití stavebních odpadů s  názvem „Recykluji! Neskládkuji!!!“. V  průběhu konference byly v  reprezentačních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj oceněny společnosti, obce a další subjekty, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady a využívají recyklované kamenivo.

Společnost AZS 98 odměňuje společnosti, obce a další subjekty v  kategoriích „uložení odpadu“ a „využití recyklátu“ podle jednotlivých recyklačních center. Absolutním vítězem za rok 2018, který v  Plzeňském kraji zároveň předal k  uložení nejvíce odpadu i odebral recyklát, se stala stejně jako vloni společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. (úvodní foto)

V  kraji funguje celkem sedm recyklačních center společnosti AZS 98, kromě Plzně jsou  v  Rokycanech, Zavlekově, Blovicích, Stříbře, Tachově a Domažlicích. Recyklační linky přeměňují odpad na recyklát odpovídající přírodnímu kamenivu, certifikovaný dle konkrétních ČSN norem.

„Cílem naší konference je zviditelnit přínosy recyklace stavebních demoličních odpadů pro životní prostředí, snažíme se o maximální osvětu v tomto oboru. Stavební odpad má velký objem, a pokud by se nechával ležet na skládkách, znamenalo by to pro přírodu velkou zátěž. Recyklace naopak přírodní zdroje šetří. Navíc, pokud přivezete odpad do recyklačního centra, zaplatíte mnohem méně, než za  jeho uložení na skládce,“ vysvětluje Petra Kaldová, předsedkyně organizačního výboru konference a ředitelka společnosti AZS 98, která stála u zrodu udílení cen Recykluji! Neskládkuji!!!

V  rámci konference byl předán také výtěžek sbírky pro Hematoonkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v  Plzni. Částku 154 000 Kč, kterou mezi sebou do dnešního dne vybrali zaměstnanci a klienti společnosti AZS 98, převzal v  podobě šeku ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (na druhém snímku)

„Naše rodinná firma letos slaví 20 let od svého založení, chtěli jsme toto výročí oslavit trochu netradičně a společně jsme proto vytvořili originální kalendář. Autorkou obrázků je symbolicky moje desetiletá dcera Leontýna, která představuje už třetí generaci naší společnosti. Založili jsme sbírku a za každý z 1100 vyrobených kalendářů vložili částku 50 korun. Mám velkou radost, že se sbírku, která potrvá až do konce března, povedlo zrealizovat. Velmi děkuji všem zaměstnancům, klientům i přátelům, kteří se k  nám připojili a na pomoc onkologicky nemocným dětem přispěli!“ říká Petra Kaldová.

Konference o využití stavebních odpadů se od počátku koná za podpory Plzeňského kraje. „Nakládání s  odpady, nejen stavebními, je pro Plzeňský kraj priorita. Postupně výrazně narůstá využívání odpadů ze staveb a demolic pro další výstavbu nebo terénní úpravy a na druhé straně se snižuje podíl stavebních odpadů ukládaných do  skládek. Recyklované kamenivo se využívá například pro cyklostezky, jejichž výstavbu Plzeňský kraj podporuje v  řádech milionů korun ročně,“ uvedla Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství. (tz)

Foto z předávání ocenění

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *