Srpnové a zářijové letní školy na Západočeské univerzitě cílí na techniku. A nejsou jen pro vysokoškoláky

Také v  druhé polovině prázdnin pokračují na Západočeské univerzitě (ZČU) letní školy. Určené jsou opět žákům základních škol, středoškolákům i  vysokoškolákům. Na rozdíl od těch červencových, věnovaných jazykům, umění a ekonomii, jsou srpnové a  zářijové školy zaměřené na kybernetiku, aplikovanou fyziku, mechaniku, elektrotechniku a  další témata z  oblasti techniky.

CAMPO ARDUINO
Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU pořádá ve spolupráci s  Plzeňským krajem od 12. do 16. srpna a od 26. do 30. srpna sedmý ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino. Uskuteční se v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v  Plzeňském kraji a je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví roboty mBot založené na platformě Arduino a budou je učit se pohybovat na základě signálů z  různých senzorů. V  průběhu kempu budou řešit různé úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr všechny čeká slavnostní vyhodnocení, na páteční odpoledne jsou jako v  minulých ročnících zváni rodiče a  kamarádi, jimž účastníci budou moci předvést svoje výsledky.
Kemp se v  červenci uskutečnil také Klatovech a v  Domažlicích.

Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: mailto:campardu@kky.zcu.cz

BOOT CAMP – Z  0 NA START ZA 5 DNÍ

Boot Camp pořádá ve dnech 9. – 13. září katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na této fakultě, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je, aby si studenti osvojili nejzákladnější znalosti a dovednosti z  programování, a  tím dosáhli lepší startovní pozice pro začátky programování v prvním semestru studia na vysoké škole. Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy jako proměnná a  pole a naučí se používat základní řídící struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly.

V  průběhu celého týdne bude hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se začne od těch nejjednodušších úloh a s  postupujícím časem bude docházet ke zvyšování jejich složitosti. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k  jejichž řešení je potřeba využít vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz bude koncipován tak, aby studentům pomohl k  rozvinutí algoritmického myšlení a  k  osvojení si programátorských základů.

Kontakt: Doc. Ing. Libor Váša, Ph. D., tel.: 377 63 2424, e-mail: mailto:lvasa@kiv.zcu.cz

Foto ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *