Spolupráce radnice s Karlovou univerzitou zlepší kvalitu života lidí v Plzni

Společným zájmem Univerzity Karlovy a města Plzně je propojovat klíčové zástupce akademické, komerční, neziskové a veřejné sféry a vytvořit tak vzájemné partnerství, v rámci kterého bude řešena problematika zahrnující širokou paletu zájmů od vzdělávání, zdravotnictví přes sport, životní prostředí až po právo a další oblasti. To stojí v memorandu, které včera v Praze podepsali primátor Plzně Martin Baxa a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Jsem přesvědčen, že dohoda o užší spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Plzní je pro akademickou obec velmi dobrou zprávou. Čelní představitelé města Plzeň vnímají fakt, že zde působí fakulta jedné z nejvýznamnějších českých univerzit a mají zájem připravit vhodné podmínky pro její další rozvoj. Na druhou stranu Univerzita Karlova se bude velmi ráda podílet na společných projektech. Pevně věřím, že vzájemná spolupráce bude prospěšná jak pro plzeňskou akademickou obec, tak obyvatele města Plzně a jeho návštěvníky”, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Město Plzeň i Univerzita Karlova společným memorandem navazují na projekty, které již jsou společně realizovány. Konkrétně jde například o zapojení mediků i akademiků do pomoci v sociální oblasti nebo při osvětových akcích či aplikace vědeckých medicínských výsledků v praxi zdravotnických zařízení, zejména ve Fakultní nemocnici Plzeň.

„Spolupráce mezi městem a Univerzitou Karlovou prostřednictvím Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se odehrává již od jejího založení v roce 1945. Stávající rozvoj kampusu a Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK podporují image našeho města coby města vstřícného vědě a výzkumu a přispívají dlouhodobě k naplňování jeho strategického plánu. Cením si i pomoci mediků našemu městu, která byla a je příkladná nejen v současné složité době pandemie. Já jsem rád, že mohu být u stvrzení rozvoje spolupráce memorandem, které otevírá příležitosti pro další společné aktivity. Šíře oborů Univerzity Karlovy nabízí příležitosti k nacházení dalších synergií i mimo oblast lékařství. Těšíme se na propojování expertů UK s aktéry z neziskové, veřejné i komerční sféry v Plzni v konkrétních počinech, které přinesou prospěch všem zapojeným stranám“, řekl primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

„Díky tomu, že v Plzni sídlí naše lékařská fakulta, je spolupráce Univerzity Karlovy a města Plzeň dlouholetou a přirozenou záležitostí. Fakulta roste a rozvíjí se, před sedmi lety otevřela první část nového kampusu včetně výzkumného Biomedicínského centra, letos bude kampus dokončen. Díky fakultě přicházejí do města studenti i výzkumníci, někteří se zde usazují, zůstávají. Město Plzeň je pro ně svou polohou, infrastrukturou i atmosférou příjemným místem k životu. Memorandum nám usnadní navazování dalších kontaktů a domlouvání konkrétních počinů tak, abychom v tomto trendu mohli pokračovat,“ komentuje děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. Jindřich Fínek.

Zdroj: UK Praha a město Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *