ZEPTEJTE SE PRÁVNÍKA: Sousedovi najednou vadí živý plot. Musíme ho odstranit?

S manželem žijeme v menším domě v obci nedaleko Zlína. Loni v létě si soused pořídil slepice a udělal jim výběh na hraně pozemku, hned vedle naší terasy. Manžel za sousedem tenkrát zašel a dost se o umístění slepic pohádali. Soused slepice přemístil, ale od té doby s námi nemluví, a dokonce nás přestal zdravit. Letos nám od něj přišel dopis obsahující výzvu, abychom ze společné hranice odstranili živý plot, který jsme tam s manželem před dvaceti lety zasázeli. Tvrdí, že podle zákona nesmí být takto vysoké keře blízko hranice pozemku, a že mu stíní. Nikdy dřív mu plot nevadil a s manželem si proto myslíme, že se nám pouze mstí za přestěhované slepice. Pro jistotu se ale chceme zeptat, jestli má na podobné požadavky nárok.

Bohuslava P., Zlínsko

Milá paní Bohuslavo, sousedské spory se vyskytují velice často a v posledních letech jich dále přibývá – možná i vlivem klesající výměry stavebních parcel. Váš konkrétní případ řeší občanský zákoník ve svém ustanovení § 1017. Ten stanoví, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je, nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li tak jiný právní předpis, nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, určuje občanský zákoník pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustnou vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro nižší dřeviny 1,5 metru. Ač by se tedy mohlo zdát, že váš soused má pro své požadavky oporu v zákoně, není tomu tak. Občanský zákoník totiž dále stanoví, že uvedené pravidlo neplatí v případech, kdy je na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, tedy plot, nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. Vaše stromy jsou tedy proti nucenému odstranění částečně chráněny. I zde však platí, že by neměly souseda obtěžovat, například stínem, v míře nepřiměřené místním poměrům, anebo podstatně omezovat obvyklé užívání sousedova pozemku. Podstatou věci tedy je nenechat stromy přerůst, případně větve ve vhodnou dobu zakrátit tak, aby souseda nepřiměřeným způsobem neobtěžovaly. Případná nepřiměřenost obtěžování může být samozřejmě vnímána dosti subjektivně. Avšak v případě, že by došlo mezi vámi a sousedem k soudnímu sporu, bude to on, kdo bude muset nepřiměřené obtěžování prokázat.

 

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

  1. Zdeněk P. napsal:

    Zajímalo by mne, o jaký právní předpis se opírá Váš výklad, že pro nižší “DŘEVINY” platí 1,5m. OZ§1017 říká cituji: …platí pro stromy, dorůstající obvykle výška přesahující 3m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3m a pro ostatní stromy 1,5m.” konec citace. z čeho usuzujete, že živý plot výšky např. 1m se skládá ze stromů?

  2. Modesto Niubo napsal:

    Dobrý den,
    máme zasazené túje podél plotu řadového domku již 30 let. Vzdálenost není 1,5 m neboť tehdy nebyl zákon jestli se nemýlím ohledně vzdálenosti od plotu. Může dnes nový soused střihat mé túje které rostou na mém pozemku bez mého souhlasu? Děkuji za odpověď.
    Niubo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *