Silnice z Plzně na Třemošnou bude čtyřproudá, chodce přes ni převede nová lávka

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

Fotografie: A. Jarošová

Ředitelství silnic a dálnic České republiky dnes v Plzni oficiálně zahájilo výstavbu silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník – Orlík, jde o projekt za 216,5 milionu korun bez DPH. Dvouproudá značně vozy zatížená komunikace bude v délce 1,6 kilometru rozšířena o další dva pruhy. To zvýší bezpečnost i plynulost provozu řidičů jedoucích ve směru z Plzně na Žatec a Most. V souvislosti s tím spustí město Plzeň výstavbu nové 130 metrů dlouhé lávky pro pěší a cyklisty, jež překlene hlavní tah i železniční trať do Žatce. Lávka umožní bezpečné přecházení silnice od Kamenného rybníku směrem k arboretu Sofronka a Seneckému rybníku. Město také vybuduje veřejné osvětlení podél cesty od zastávky železnice Plzeň – Bolevec směrem k lávce. Za lávku i osvětlení zaplatí Plzeň zhruba 25 milionů korun včetně DPH.

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

Slavnostního zahájení stavby silnice se dnes za město Plzeň zúčastnil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Ten zmínil mimo jiné i to, že stavba silnice se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města Plzně v období husitských válek kolem poloviny 15. století. Před zahájením stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum, kdy bylo nalezeno množství zachovalých artefaktů. Jednalo se o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem.

Stavba silnice I/27 Třemošenský rybník – Orlík je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zprovozněna by měla být v říjnu 2020. Stavbu bude provádět Společnost Třemošenský rybník, která sdružuje stavební firmy SILNICE GROUP a. s. a VÁHOSTAV – SK, a. s.

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

„Co se týká výstavby lávky, ta by měla začít cyklistům a pěším sloužit do roka,“ uvedl Michal Vozobule. Podle jeho slov nová tři metry široká lávka zvýší bezpečnost v lokalitě, neboť dosud lidé přechází přes frekventovanou silnici a následně na to přes železniční trať v místě, kde není vyznačen železniční přejezd. Stavbu lávky zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Zdroj: Město Plzeň

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *