S novým jízdním řádem vyjede v Plzeňském kraji devět nových RegioPanterů. Budou vozit cestující na horažďovické trati

V  neděli 9. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2019. Největší změnou v Plzeňském kraji bude výrazné zkvalitnění cestování z Plzně do Horažďovic předměstí a otevření obou tunelů u Ejpovic, které zkrátí cestu do Rokycan a Prahy.

Ke  zcela zásadnímu zkvalitnění komfortu cestujících dochází na trati 190 v  úseku Plzeň – Horažďovice předměstí a částečně na trati 170 v  úseku Plzeň – Pňovany, tzv. Plzeňské lince. Zde dochází k  uvedení do provozu devíti nových elektrických jednotek RegioPanter v  barvách Plzeňského kraje.
RegioPantery pro Plzeňský kraj mají barevnou kombinaci modré, zelené a žluté s  prvky Plzeňského kraje. Změny barevného řešení se dočkal i  interiér. Vzhled vybrali lidé v anketě, kterou uspořádal Plzeňský kraj.

V regionální dopravě pojede celkem 547 vlaků, z  toho v  pracovní dny pojede 493  vlaků, o  sobotách a  nedělích 321 vlaků. Regionální spoje ujedou 5  321 931,7 vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,04 % ve srovnání se  současným jízdním řádem. Největší nárůst bude na trati 190 v  úseku Plzeň – Horažďovice předměstí.

V  roce 2019 by mělo dojít v  obvodu Plzeňského kraje k  rozšíření platnosti integrovaného dopravního systému. K  1.  lednu zvažuje Krajský úřad Plzeňského kraje rozšíření Integrované dopravy Plzeňska na  trati 190 o úsek z  Horažďovic předměstí do Strakonic a integraci dalších vlaků dálkové dopravy. „Plzeňský kraj také navýšil nabídku spojů cestujícím v  úsecích Plzeň – Rokycany, Plzeň – Přeštice a  mezi Horažďovicemi a Plzní, kde současně nabízí cestujícím vyšší kvalitu zavedením nových elektrických vozidel,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. „Mezi Plzní a Radnicemi pojedou všechny vlaky přímo, tedy bez nutného přestupu,“ dodal.

Díky nově otevřeným tunelům u Ejpovic dochází také k podstatnému zrychlení dopravy mezi Plzní a Rokycany, Hořovicemi nebo Prahou. „Rychlíky pojedou nově z  Plzně do Rokycan pouze 11 minut, do Hořovic 32  minut a expresy dorazí na pražský Smíchov za 1 hodinu 8 minut a do centra Prahy na hlavní nádraží za 1 hodinu 20 minut. Vlak tak nabídne velmi rychlé spojení mezi hlavním a krajským městem i mezi krajským městem a regionálními centry Plzeňského kraje. Cesta vlakem nebo v  kombinaci autem a  vlakem tak bude z  mnoha směrů rychlejší než přímá cesta vozem do centra Plzně,“ zdůrazňuje Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod. Osobní vlaky urazí trasu Plzeň – Rokycany za 15 minut a zrychlí se tak i cesta do Ejpovic, Mýta a dalších míst v  tomto směru.
Hlavní změny v  regionální dopravě

Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na  kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem „Sysel“ a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově na stanici Plzeň-Jižní Předměstí.

Na spojích Plzeňské linky budou ČD nově nasazovat el. jednotky řady 650 RegioPanter, linka bude částečně rozšířena.

Vlaky na trati 176 budou v  souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a  zpět. Jízdné zůstane i přes prodloužení projetého úseku na  stejné úrovni.

Na trati 178 Svojšín – Bor nebyl objednán žádný vlak.

Na trati 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín pojedou v  pracovní dny čtyři nové páry vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice a zpět.

Podrobné informace o změnách regionálních jízdních řádů

Na převážné části tratí zůstává koncept jízdního řádu regionálních vlaků stejný, jako byl v  minulém jízdním řádu. Ve většině případů se pak změny týkaly úprav časových poloh nebo četnosti jízd vlaků regionální dopravy v  návaznosti na trasy dálkových vlaků.

Trať 160 Plzeň – Žatec
V  novém jízdním řádu nadále nebudou na trati 160 provozovány dálkové vlaky dopravcem České dráhy.

Trať 170 Plzeň – Beroun
V  úseku Plzeň – Beroun došlo k úpravě časových poloh regionálních spojů v  souvislosti s  otevřením nových tunelů a následné úpravě tras dálkových vlaků.
Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s  odjezdem z  Plzně hl.n. do Berouna.
Vlaky v úseku Plzeň-Doubravka – Ejpovice budou jezdit tunely mimo zastávky Chrást u Plzně a Dýšina. Tyto zastávky budou obsluhovány vlaky Plzeň hl.n. – Ejpovice – Chrást u Plzně – Radnice a  zpět.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
V  novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k  drobným posunům časové polohy v  řádu minut z  důvodu změny časové polohy vlaků na trati 170.
Nově budou provázány spoje Sp 1669 (Plzeň hl.n. 9:17  – Mirošov město 9:49) a Sp 1668 (Mirošov město  10:07 – Plzeň hl.n. 10:44), kdy není nutný přestup v  Rokycanech. Tento spoj pojede v  pracovní dny kromě prázdnin.

Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice
Vlaky na této trati budou v  souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět. Cena za jízdenku zůstává i přes prodloužení projetého úseku na stejné úrovni.
Cestovní doba se z  původních 51 minut (50 minut v opačném směru) mírně zvýší na 54 minut (53 minut v  opačném směru).
V  pracovní dny pojede nový přímý vlak z  Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s  odjezdem v  6:00.

Trať 177 Pňovany zastávka – Bezdružice
V  novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k  drobným minutovým posunům v  souvislosti s  úpravami časových poloh vlaků na trati 170.
První vlak z  Bezdružic pojede z  důvodu úpravy časové polohy vlaku na trati 170 o 13 minut dříve.
V pracovní dny pojede nový přímý vlak z  Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s  odjezdem v  6:00.
Trať 178 Svojšín – Bor
Na této trati objednatel neobjednal žádný vlak.

Trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město
V  novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k  drobným posunům časové polohy v  řádu minut.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť
V  novém jízdním jsou upravené jen časové polohy vlaku dvou spojů. Osobní vlak Os 27402 pojede v  celé trase o  2  minuty dříve, Os 27409 naopak o  2 minuty později.

Trať 182 Staňkov – Poběžovice
Zachován stejný koncept dopravy i s časovými polohami.

Trať 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín
V  novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, dojde pouze k  drobným posunům v  řádu minut.
V  pracovní dny budou zavedeny čtyři nové páry osobních vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice. Odjezdy z  Plzně hl.n. budou v  7:21, 11:10, 14:47 a 18:20 (Os 7530, 7532, 7534 a 7536), zpět z  Přeštic pak v  8:19, 12:19, 16:19 a 20:19 (Os 7531, 7533, 7535 a 7537).

Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
V  novém jízdním řádu došlo pouze u několika vlaků k  minutovým posunům.
Stávající vlak Os 7201 bude z  provozních důvodů rozdělen na dva vlaky: Os  7221 pojede v úseku Planá u  Mariánských Lázní – Bělá nad Radbuzou,  Os  7237 pak v  úseku Bělá nad Radbuzou – Domažlice. Pro  cestující toto rozdělení znamená přestup ve stanici Bělá nad Radbuzou. Vlaky pojedou v  původních časech vlaku Os 7201.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí
V  novém jízdním řádu budou upraveny časové polohy a četnost jízdy vlaků na trati 185 podle návazností na  vlaky, které jezdí na tratích 180, 183 a 190. Odchylky budou pouze minutové (kromě vlaků 17510 a 17501, viz níže).
Osobní vlak Os 17510 pojede o víkendech a svátcích z  Horažďovic předm. o 7 minut později, tj. až v  13:18, do Klatov přijede naopak o 7 minut dříve (v 14:35). Důvodem je skutečnost, že na trase spoje nebude potřeba křižovat.
Vlak Os 17501 nově pojede o 16 minut později, tj. z  Klatov ve 4:37.

Trať 190 Plzeň – Horažďovice předměstí
Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na  kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem „Sysel“ a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí.
V úseku Nepomuk – Horažďovice předm. a zpět nově pojedou v  každém směru další dva vlaky.
Na spojích „Plzeňské linky“ budou také nasazeny soupravy RegioPanter. Koncepce je mírně upravena, např. poslední spoj linky pojede z  Pňovan do Nepomuku ve 20:41.

Trať 191 Nepomuk – Blatná
Koncept regionální dopravy bude zachován, pouze bude u vlaku Os 27903 provedena časová korekce, kdy v  celé trase Blatná – Nepomuk pojede tento spoj o 3 minuty dříve.

Dálková doprava

Na trati 170 Praha – Plzeň dojde ke zprovoznění tunelů mezi zastávkou Plzeň-Doubravka a stanicí Ejpovice. Jízdní doba rychlíků v úseku Plzeň hl.n. – Rokycany se zkrátí na 11 minut.
V  novém jízdním řádu budou i nadále jezdit denně v  Plzeňském kraji dva páry vlaků IC Pendolino. Vlaky IC/SC 505 / 504 pojedou z Chebu přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n. do Ostravy hl.n. a zpět. Vlaky IC/SC 515 / 512 pojedou z  Františkových Lázní přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n., Ostravu hl.n. do Bohumína a zpět.
Byla zachována koncepce dálkové dopravy na trati 180 Plzeň – Domažlice (– Furth im Wald), což znamená, že vlaky dálkové dopravy z  Čech do  Bavorska a zpět budou přes Plzeň hl.n. jezdit ve dvouhodinovém taktu.

Obnova vozového parku v  Plzeňském kraji
„Celková cena za 9 nových jednotek přesahuje 1  miliardu korun a z  85 % by měla být kryta dotací z  Operačního programu Doprava 2014 – 2020,“ upřesňuje způsob financování nákupu nových vlaků Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „V srpnu 2018 byla žádost o  dotaci Ministerstvem dopravy schválena a České dráhy obdržely schvalovací protokol. Nyní probíhá ze strany Ministerstva dopravy příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o  poskytnutí dotace“.
„Nové vlaky významně zvyšují komfort pro cestující. Jsou plně klimatizované, nabízejí připojení k  internetu pomocí Wi-Fi, elektrické zásuvky nebo moderní informační systém. Kromě toho bude vždy alespoň jeden vůz v  soupravě disponovat místem pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a  orientace,“ doplňuje Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka. (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *