Reakce starosty Dobřan na udělenou pokutu pěkně naštvala inspekci životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se důrazně ohrazuje proti zcela nepravdivým tvrzením starosty obce Dobřany Martina Sobotky, která publikoval v květnovém vydání Dobřanských listů v článku nazvaném Další náhodná kontrola.

Mimo jiného tam pan starosta reaguje na tiskovou zprávu, kterou ČIŽP zveřejnila – Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun – http://www.cizp.cz/Mesto-Dobrany-provozovalo-kompostarnu-v-rozporu-se-zakonem-Dostalo-pokutu-100-tisic-korun.html

Coby autor textu starosta píše, že „…Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala tiskovou zprávu. Chlubila se pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí.“

V této souvislosti považujeme za nutné nejprve seznámit pana starostu s činností ČIŽP. Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.Kontroly ČIŽP nejsou jen „náhodné“. Jsou buď naplánované, nebo na základě podnětů veřejnosti, které tvoří velmi významnou skupinu případů.

ČIŽP se v žádném případě pokutami nechlubí, a kdyby se všichni chovali podle platných zákonů (včetně města Dobřany), nemusela by sankce ukládat. V tomto případě inspektoři uložili pokutu sto tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora. Výrazně byla  překročena povolená kapacita zařízení, která byla stanovena na 250 tun biologicky rozložitelných odpadů, v době kontroly ČIŽP však bylo v kompostárně o 151 tun více. Zásadním způsobem nebyl dodržen proces kompostování schválený v provozním řádu. Nebyla měřena teplota, nebylo prováděno překopávání ani vlhčení. Provozovatel nedělal kontroly hotového kompostu, ani nevedl evidenci vydaného. Navíc nepodal úplné a pravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2018.

Starosta města by tedy neměl směrem k občanům zlehčovat výsledky kontroly ČIŽP v konstatování, že se inspekce „chlubila pokutou za něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí“. Stejně tak nepravdivě uvádět, že město dostalo pokutu za „slovíčkaření“. Navíc pokud vedení města Dobřany s pokutou nesouhlasilo, mělo možnost podat proti ní odvolání, což umožňuje kontrolní a správní řád. To se ovšem nestalo.

Poslední reakce se týká v článku publikovaných nepravdivých informací: „Když tedy ČIŽP tentokrát nezaplatil anonymní agenturu, aby formou nepodepsané zprávy informoval veřejnost o výsledku kontroly, padlo to na mě.“

ČIŽP coby organizační složka státu, přímo podřízená Ministerstvu životního prostředí ČR, disponuje pozicí „tisková mluvčí“. Ta na základě interních pravidel píše a publikuje tiskové zprávy, zhruba 2-3 týdně a jejich rozesílání je v mailové poště podepsáno automatickou vizitkou s plnými kontakty.

ČIŽP nikdy neobjednala a neplatila žádnou agenturu pro napsání anonymní zprávy o výsledcích kontroly města Dobřany. Tisková zpráva Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun – http://www.cizp.cz/Mesto-Dobrany-provozovalo-kompostarnu-v-rozporu-se-zakonem-Dostalo-pokutu-100-tisic-korun.html byla inspekcí publikována 14. 1. 2020.

Mgr. Bc. Radka Nastoupilová

tisková mluvčí ČIŽP

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *