Radnice i hejtmanství podpoří triatlonovou a házenkářskou akademii

Zástupci města Plzně společně se zástupci Plzeňského kraje, sportovních svazů a  místních sportovních klubů podepsali dvě memoranda o podpoře sportovních akademií. Jde o Triatlonovou akademii Plzeň a Nadační fond na podporu plzeňské házené, v  němž jsou sdruženy kluby Talent Plzeň při Bolevecké základní škole, z. s. a DHC Plzeň z. s. Vedení Plzně dále stvrdilo podpisem Memorandum na podporu sportu, jež je platné od roku 2015, a nyní se tímto prodlužuje na další čtyři roky. Je v  něm zakotveno, že na základě spolupráce s  kluby FC Viktoria Plzeň, HC Škoda Plzeň, Talent Plzeň a DHC Plzeň získává město Plzeň do svého rozpočtu finance za prodej hráčů, odchovanců těchto klubů.

Triatlonová akademie Plzeň je projekt podporovaný Českou triatlonovou asociací a má za cíl se věnovat výchově mladých sportovců se zájmem o triatlon, cílem Nadačního fondu na podporu plzeňské házené je výchova mladých sportovců se zájmem o házenou. V  obou případech jde o kontinuální podporu mládeže od sportovní přípravky až po dospělou kategorii se zaměřením na vrcholovou sportovní kariéru. Memoranda o spolupráci město podepsalo již v  předcházejících letech s  fotbalovou, hokejovou a tenisovou akademií.

„Sport v  Plzni je na vysoké úrovni. Jsem rád, že můžeme tímto způsobem podpořit další akademie, které budou vychovávat nové sportovce, nové reprezentanty nejen města a  Plzeňského kraje, ale i  České republiky,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Na základě těchto memorand se zapojené subjekty zaměří na realizaci programů a  podporu výchovy mládeže se zájmem o triatlon a házenou. Je to jedna z  důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, a to zejména u  dětí a  mládeže ve věku šest až 18 let. Spolupráce se dále bude týkat propagace těchto mládežnických sportů v  rámci města a  kraje, vzájemné propagace při konání různých akcí a  dalších činností,“ uvedl vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně Přemysl Švarc. Memoranda jsou platná do konce roku 2021.

V  memorandech se rovněž uvádí, že město Plzeň podpořilo letos činnost Triatlonové akademie jedním milionem korun a činnost házenkářské jedním a půl milionem korun.

Memoranda o spolupráci podepsal za město Plzeň primátor Martin Baxa, za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za Českou triatlonovou asociaci Antonín Bauer, za Triatlon Plzeň předseda Jan Řehula, za Český svaz házené prezident Jaroslav Chvalný, za DHC Plzeň předseda Jan Šmrha a za Talent Plzeň předseda Pavel Drobil a tajemník výboru Tomáš Černý.

Memorandum o podpoře sportu v  městě Plzni, jež podepsali primátor Martin Baxa a  nejvyšší zástupci klubů FC Viktoria Plzeň, HC Plzeň 1929,  Házená Plzeň a DHC Plzeň, upravuje příspěvky sportovních klubů do městské pokladny. Kluby, které svými výkony dosahují na prestižní ocenění a  vychovaly a  vychovávají řadu vynikajících sportovců reprezentační, evropské i  světové úrovně, budou pokračovat v  následujících čtyřech letech v  odvádění peněz do městské kasy z  přestupní ceny svých hráčů. Město získané prostředky použije výhradně pro rozvoj a  výchovu talentovaných dětí a  mládeže a  handicapované sportovce.

Konkrétně FC Viktoria se zavazuje, že poskytne Plzni peněžní prostředky ve výši jednoho procenta z  čisté přestupní ceny každého hráče, který byl registrován v  období mezi 6. a  18. rokem věku po dobu minimálně jednoho roku v  Registračním systému Fotbalové Asociace České republiky jako kmenový hráč FC Viktoria a  který za dobu účinnosti memoranda přestoupil z  FC Viktoria do jiného klubu, ať v  tuzemsku nebo zahraničí. Jedno procento z  přestupní ceny každého svého registrovaného hráče poskytne do městské pokladny také HC Plzeň 1929. V  případě Házené Plzeň půjde o  tři procenta z  přestupní ceny každého hráče, jenž byl registrován u  klubu DHC Plzeň a Házená Plzeň, a  který za dobu účinnosti memoranda přestoupil do jiného klubu v  ČR nebo zahraničí. Plzeň bude sportovní kluby o  použití peněz informovat.

Memorandum podepsali za sportovní kluby HC Plzeň 1929 jednatel Martin Straka, za FC Viktoria Plzeň ředitel Adolf Šádek, za Házenou Plzeň jednatel Pavel Drobil a za DHC Plzeň předseda výboru Jan Šmrha.  (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *