Přehled aktuálních opatření Vlády ČR ke zmírnění ekonomického dopadu na podnikatelské prostředí v ČR a na území města Plzně:

Město Plzeň realizuje opatření odkladu splatnosti úhrad nájemného týkající se pronájmu nebytových prostor provozoven, které jsou uzavřeny na základě vyhlášeného nouzového stavu na území ČR o 90 dní v  souladu s  nastavenými kroky Vlády ČR, která ke dni zpracování tohoto usnesení nabízí zejména tyto podpory zaměstnavatelům a živnostníkům:

1) Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek v  době trvání 2 roky. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „MPO“) je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace byla 5 miliard Kč. Úvěr mohl být v  rozmezí od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč a to až do výše 90% nákladů. Vzhledem k  počtu žádostí byl příjem k  20. březnu pozastaven. Během 14 dnů budou poskytnuty první peněžní podpory na účty žadatelů. MPO ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Ten bude transformován tak, aby mohl být podpořen větší počet podnikatelů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry jejich bank a přispívat na úhradu úroků.
2) Program COVID II. Vládou ČR schválený dne 23. 3. 2020. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále „ČMZRB“). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 000,- Kč do 15 000 000,- Kč. Poskytovaná záruka bude krýt až 80% komerčního úvěru a žadatel bude moci zároveň čerpat finanční příspěvek až 1 000 000,- Kč na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude 3 roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možno použít jen na úhradu provozních výdajů jako mzdy, nájemné prostor, dodávky energií a tepla, nákup materiálu apod. Příjem žádostí startuje 2. dubna 2020

3) Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v  karanténě či ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. Žádat je možné od 1. 4. 2020 a je možno jej vyplatit i zpětně. V  první vlně je alokace 100 mil. Kč

4) Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti při zúčtování roku 2020. Úspora pro každé OSVČ ve výši 29 376 Kč.

5) Schválení příspěvku na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“. Opatření ochrání další firmy, na které nepřímo dolehly dopady vládních omezení, a bude vypláceno prostřednictvím Úřadu práce ČR. Příspěvek pro zaměstnavatele na plat zaměstnanců bude ve výši od 50 do 100% podle druhu omezení provozu.

6) MPO vyhlásí z  OP PIK výzvu Technologie COVID 19 v  termínu od 14. dubna 2020. O podporu jednorázově až do výše 20  000  000,- Kč mohou žádat malí a střední podnikatelé. K  dispozici bude 300  000  000,- Kč. Z  této výzvy se podpoří podnikatelská činnost na výrobu zdravotnických potřeb v  souvislosti s  bojem proti koronaviru.

7) Vláda ČR schválila program Czech Rise UP – Chytrá opatření proto COVID 19. Tento program má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení v  boji proti koronaviru do praxe. Program podpoří řešení jako např. vývoj a výroba plicního ventilátoru apod. Žádosti bude možno podávat v  řádech dnů či týdnů. K  dispozici bude minimálně 200  000  000,- Kč.
8) Dále bylo schváleno odložení 3. vlny EET až po 3. měsíci po ukončení nouzového stavu a pozastavení povinnosti evidovat tržby v  režimu EET i pro subjekty v  1. a 2. vlně. Dále odložení termínu podání daňového přiznání za rok 2019 až do 1. července 2020. Ministerstvo financí dále promíjí červnové zálohy na daň z  příjmů fyzických a právnických osob.

Vláda ČR celý krizový stav s  dopadem na ekonomiku ČR sleduje a postupně navrhuje a schvaluje další formy přímé i nepřímé pomoci. I odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání celý stav monitoruje a vyhodnocuje včetně výše uvedených opatření vlády a v  souladu s  možnostmi rozpočtu města Plzně se bude snažit navrhnout vedení města poskytnout zaměstnavatelům a živnostníkům další úlevy a kompenzace, tak aby nedošlo k  jejich trvalému uzavření a prudkému nárůstu regionální nezaměstnanosti.

Zdroj: www.plzen.eu

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *