Po osmnácti letech odchází Vladimír Chuchler. Ústav sociálních služeb bude mít nového ředitele

Novým ředitelem Městského ústavu sociálních služeb bude od 11. února František Šampalík. Funkci ředitele městské organizace poskytující sociální služby převezme po Vladimíru Chuchlerovi, který ji úspěšně vedl 18 let a opouští ji na svou vlastní žádost. 

„Vladimír Chuchler bude funkci ředitele MÚSS vykonávat až do 10. února 2022, poté jej nahradí František Šampalík, kterého radě města doporučila výběrová komise. Pan ředitel Chuchler nám doručil vzdání se svého pracovního místa již loni v srpnu, město Plzeň jako zřizovatel MÚSS mělo tedy dostatečně dlouhou dobu na vybrání ředitele nového. Snahou nás všech je, aby pokračovalo úspěšné fungování městského ústavu tak, jak tomu bylo pod vedením pana ředitele Chuchlera,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Vladimír Chuchler stojí v čele MÚSS dlouhých 18 let. „Funkci ředitele největšího poskytovatele sociálních služeb v Plzni vykonával velmi dobře, pečlivě a svědomitě. Patří mu obrovské poděkování za jeho dlouholetou práci pro město Plzeň a jeho občany, sociálním službám věnoval významnou část svého života a patří k neúnavným bojovníkům nejen za zvýšení komfortu péče o seniory a zdravotně postižené, ale zároveň za spravedlivé odměňování zaměstnanců ve službách. Chtěla bych mu poděkovat především za práci v posledních letech, neboť právě oblast sociálních služeb byla velmi zasažena pandemií covidu-19 a všechna plzeňská zařízení MÚSS situaci vždy skvěle zvládla,“ řekla Eliška Bartáková a dodala, že město Plzeň si jeho práce váží dlouhodobě, v roce 2019 udělilo Vladimíru Chuchlerovi cenu Zlatý Anděl.

Mgr. František Šampalík, narozen v roce 1981, je absolventem bakalářského programu Veřejná správa a magisterského programu Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V MÚSS pracuje od roku 2008. Od počátku působil na pozici vedoucího provozního útvaru Vývařovna, od roku 2016 zastává souběžně pozici vedoucího útvaru Správa majetku organizace. Je osobou odpovědnou za tvorbu strategických investičních plánů a jejich plnění, dále za veřejné zakázky organizace. Doposud také zastupoval v případě nepřítomnosti ředitele organizace.

Městský ústav sociálních služeb jako příspěvková organizace města Plzně pečuje v lůžkových zařízeních o zhruba 500 klientů a dalších více než 1 000 lidí v domácím prostředí. Stará se o ně na 240 pečujících osob a zdravotních sester, s provozním zázemím má organizace více než 330 zaměstnanců. Pro dospělé jsou určena zařízení Čtyřlístek, Sněženka a Petrklíč, pro zdravotně postižené děti pak Nováček, pro zdravotně postižené bez rozdílu věku denní stacionář Jitřenka. MÚSS poskytuje také ošetřovatelskou službu Domácí péče.

Zdroj: www.plzen.eu

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *