Plzeňští inspektoři provedli loni 1675 kontrol a uložili 242 pokut za téměř 18 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2019 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako vloni. Nejvíce pokut padlo za odpady (878), což je několikaletý trend. V Plzeňském kraji provedli inspektoři 1675 kontrol a uložili 242 pravomocných pokut v celkové výši 17 936 372 korun.

 Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2018 o více než 12 milionů korun. „V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska uložili nejvyšší pokutu inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP v Plzni. Její výše činila osm milionů korun a uložena byla společnosti TORESO CB s.r.o. Ta porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji, a odstranila je v rozporu se zákonem o odpadech.

Druhá nejvyšší pokuta v Plzeňském kraji ve výši 1 024 200 korun inspektoři uložili společnosti Maso Brejcha s.r.o. „Firma se dopustila několika správních deliktů – nakládala s povrchovými vodami v rozporu s povolením, vypouštěla odpadní vody do vod podzemních bez povolení, odebírala povrchové vody bez povolení. Také neohlásila neprodleně havárii, kterou způsobila vypouštěním odpadních vod z ČOV,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni. Třetí nejvyšší pokutu 250 tisíc korun dostalo Město Kralovice za nezahájení rekultivace skládky ve stanoveném termínu a za další porušení podmínek rozhodnutí o povolení provozu skládky.

Zdroj: ČIŽP, ilustrační foto

 

 

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *