Plzeňská gynekologická klinika má unikátní nástroj pro operace. Otevírá cestu do dříve zavřených dveří

  1. Akreditované onkogynekologické centrum při Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN Plzeň patří mezi 17 center v  České republice a v počtu léčených pacientek zaujímá dlouhodobě 5. místo. “Každým rokem zdejší odborníci  ošetří téměř 250 žen s  nově zjištěným nádorovým onemocněním ženských orgánů, nepočítaje nádory prsu, a systematicky pečují o již dříve diagnostikované pacientky,” sdělila mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová. Plzeňský kraj již dlouhodobě patří mezi regiony s  největším výskytem ženských nádorů.

Vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky MUDr. Jiří Presl, Ph.D., vysvětluje: „Jedním z  hlavních léčebných přístupů našich pacientek je bezesporu operační léčba. Úspěšně tak dokážeme řešit časná stádia nádoru dělohy, děložního hrdla a zevních rodidel. U nádorů vaječníku, které patří mezi nejzávažnější malignity, však často v  průběhu operace narážíme na limity. Toto onemocnění je u 75 – 80 % žen zjištěno až v  pokročilém stádiu, kdy může postihovat povrch prakticky všech orgánů v dutině břišní. Takový nález je   velice obtížně řešitelný, někdy pouze za cenu odstranění velké části střev, jater, sleziny apod. Operační řešení má však největší smysl tehdy, pokud odstraníme veškerý, okem patrný, nádor.“

Onkogynekologické centrum  může v  současnosti pacientkám nabídnout zcela nové moderní diagnosticko – léčebné postupy. Mezi nejzásadnější patří použití přístroje PlasmaJet za 2,5 mil. korun. Vedoucí lékař Jiří Presl popisuje jeho výjimečnost: „Jedná se o chirurgický systém využívající neutrální argonovou plasmu. Je navržen jako instrument umožňující řez, koagulaci (zástavu krvácení) a odstranění měkkých tkání vaporizací, tj. odpařením. Unikátní vlastností je tzv. minimální tepelné poškození okolních tkání. Tento systém je možné využít jak při otevřených operacích (laparotomiích), tak při laparoskopických (minimálně invazivních) výkonech.“

V  rámci onkogynekologie se otevírá cesta do dříve zavřených dveří. Při náročných operacích pro pokročilé nádory vaječníku může tento přístroj velice efektivně řešit drobný nádorový rozsev na povrchu výstelky dutiny břišní (peritoneu), na povrchu střev, žaludku i jater, a tak snížit procento nutných resekcí (odstranění) postižených orgánů. Kromě onkogynekologie najde PlasmaJet® využití např. i při řešení rozsáhlé endometriózy. Některé její typy patří ve spektru benigních, tedy nezhoubných gynekologických nálezů, mezi nejzávažnější. Pacientkám může způsobovat bolesti, srůsty a nebo přispívat k  neplodnosti. I zde můžeme touto technologií efektivně PlasmaJet® pomoci.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Jsme velmi rádi, že se daří pomocí Integrovaného regionálního operačního programu zavádět do naší nemocnice nové moderní technologie. V prvním čtvrtletí roku 2017 podala Fakultní nemocnice Plzeň projektovou žádost v  rámci 5. Výzvy IROP  a následně byl projekt s  názvem „Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň“ doporučen k financování. Celkový rozpočet   činí 59  415  699 Kč   a právě přístroj PlasmaJet  je jeho součástí. V  současné době jsou realizována výběrová řízení a probíhají dodávky vysoutěžené zdravotnické techniky, první smlouvy s  dodavateli byly podepsány v  březnu 2018.“

Onkogynekologické centrum je otevřené novým pacientkám. Nabízí konzultace nálezů, diagnostiku a následné řešení moderními technologiemi. Veškeré kontakty na příslušné specialisty je možné nalézt na webu http://gpk.fnplzen.cz/. (tz)

Foto FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *