Plzeň vydala publikaci o životě a díle Miroslava Horníčka

Město Plzeň vydalo publikaci o významném rodákovi umělci Miroslavu Horníčkovi k  jeho nedožitým stým narozeninám, které připadly na 10. listopad 2018. Brožura s  názvem Miroslav Horníček – 100 let pojednává o životě a  tvorbě této mimořádné osobnosti – herci, dramatikovi, režisérovi, výtvarníkovi, spisovateli a  glosátorovi Miroslavu Horníčkovi. Je také ohlédnutím za Plzeňským rokem Miroslava Horníčka 2018, kdy se v Plzni uskutečnilo na umělcovu počest mnoho kulturních a  společenských akcí.

Publikace navazuje na úspěšnou loňskou listopadovou výstavu v mázhauzu radnice Miroslav Horníček – 100 let aneb Tak už jsem zase doma, Plzeňáci. Představuje průřez životem a dílem této významné osobnosti. Zobrazuje dětství a  mládí Miroslava Horníčka, které byly spjaty s  rodnou Plzní, místem jeho studií, pracovních i  prvních divadelních krůčků. Je věnována i jeho uměleckým začátkům ve Studentském avantgardním kolektivu a prvnímu angažmá v  Městském divadle v Plzni.

Publikaci vydal Odbor kultury Magistrátu města Plzně v  edici Významné plzeňské kulturní osobnosti. Autory textů jsou Mojmír Weimann a Jiří Hlobil. Brožura v  české verzi s  anglickým resumé je bezplatně k  dispozici v  Informačním centru města Plzně a  na Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Je rovněž distribuována do významných institucí a škol.

Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných fotografií ze soukromých archivů. „V šedesátých letech se zrodil fenomén Horníček, o  jeho popularitě svědčí i  to, že byl v  roce 1966 zvolen králem Majálesu v  Plzni i  v  Praze.

V  edici Významné plzeňské kulturní osobnosti dosud vyšly tyto publikace: Jiří Trnka, Vendelín Budil, Střípky z  plzeňské hudební historie, Josef Skupa a  Ladislav Sutnar. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *