Plzeň poskytne speciální podporu více než 80 subjektům z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

Částku ve výši 8,515 milionu korun rozdělí město Plzeň mezi 81 žadatelů z  řad kulturních a sportovních aktérů a z  řad subjektů s  projekty v  oblasti cestovního ruchu a prezentace města. Ti si požádali o individuální neinvestiční dotace, celkem se sešlo 92 žádostí. Podpora má subjektům, které se podílejí na realizaci kulturních, sportovních a dalších akcí v  Plzni, pomoci překonat krizové období způsobené pandemií koronaviru. Mnoho z  nich totiž přišlo po vyhlášení zákazu hromadných akcí o  veškeré příjmy nebo o  jejich velkou část. Město Plzeň svou podporou usiluje o zachování bohatého spektra kulturní i sportovní nabídky a přilákání turistů do Plzně. Rozdělení podpory schválili zastupitelé.

Z  oblasti sportu jsou mezi podpořenými například SK SMÍCHOV PLZEŇ z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň–Koterov, Atletický klub Škoda Plzeň z. s., TJ Prazdroj Plzeň z. s., TK ŠKODA Plzeň z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň–Nová Hospoda, Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s., Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z. s., Tělovýchovná jednota Plzeň-Litice, z. s. a další. Celkem se jedná o 36 subjektů. Nejčastěji sportovní subjekty žádaly o pomoc s náklady na úhradu energií a nájemného, s  podporou nákladů na údržbu, správu a zabezpečení areálů, na nákup dezinfekčních prostředků a dezinfekce prostor, na sanace výpadku příjmů a podobně.

Z  oblasti kultury a cestovního ruchu město poskytne podporu 45 subjektům. Jsou mezi nimi například Bohemia JazzFest, o. p. s., Alliance francaise de Plzeň, z. s., Divadlo Dialog Plzeň, Johan, zapsaný ústav, Loutkové divadlo V  Boudě Plzeň, z .s., JUNIORFEST, z. s., k  světu. z. s., Plzeň 2015, z. ú., Synagoga Concerts, s. r. o., Žongléros Ansámbl, z. s., Pěstuj prostor, z. s., Techmania Science Center o. p. s. a další. Kulturní aktéři nejčastěji žádali o pomoc s  úhradou nákladů na technické a produkční zajištění projektů, které musely být zrušeny nebo časově přesunuty, na nájemné a provozní náklady, na nezbytné vícenáklady související s  přesunem akcí, na úhradu nákladů souvisejících s  dezinfekcí prostor a podobně.

„Festivaly a  další kulturní i  sportovní akce plní hotely i  restaurace a  vytváří v  Plzni tisíce pracovních míst. Na realizaci kulturních a  sportovních projektů se podílejí stovky osob, které fungují často nezávisle jako osoby samostatně výdělečně činné. Mnoho z  nich přišlo po vyhlášení nařízení vlády z  10. března 2020 o  zákazu hromadných akcí o  veškeré své příjmy nebo o  jejich velkou část. Právě jim byla podpora určena,“ doplnil primátor Martin Baxa.

Výzvu o neinvestiční individuální dotace spustilo město jako jedno z  celé řady opatření na podporu místní plzeňské ekonomiky. Opatření jsou shrnuta v  balíčku nazvaném „Plzeňská protikoronavirová dvanáctka“.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *