Plzeň hledá nejlepší pedagogy. Přihlásit je můžete do 11. května

Město Plzeň vyhlašuje šestý ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2020/2021. Již tradičně tak západočeská metropole chce ocenit výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Zároveň udělí i cenu mecenáš školství a profesionál ve svém oboru bude uveden do síně slávy. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku oceněných proběhne 15. června 2021 ve 14 hodin.

„Uplynulý školní rok byl extrémně náročný pro celé školství, kdy se pedagogové, žáci a rodiče museli vyrovnávat s distanční výukou. České školy byly, co se týká uzavření z důvodu pandemie koronaviru, mezi nejdéle zavřenými v celé Evropě. Od dubna, kdy se žáci částečně vrátili do škol, se pedagogové museli vyrovnávat zároveň s prezenční i distanční výukou. Chtěl bych všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům našich základních a mateřských škol za město poděkovat za jejich obětavou práci pro oblast školství,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Bohužel pandemie koronaviru poznamenala již druhý školní rok. V září se žáci do lavic a my pedagogové za katedru vrátili, bohužel ne na dlouho a opět jsme se museli vzdělávat a společně vidět jen přes počítače,“ připomněla radní pro oblast školství Lucie Kantorová a dodala: „Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost, je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam. Cílem je ocenit pracovníky ve školství za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzně.“

Ocenění bude pro školní rok 2020/2021 vyhlášeno v šesti kategoriích:

a) Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
b) Pedagog roku základní školy – otevřená kategorie pro veřejnost
c) Pedagog roku mateřské školy – otevřená kategorie pro veřejnost
d) Provozní zaměstnanec roku – otevřená kategorie pro veřejnost
e) Mecenáš plzeňského školství
f) Mimořádný počin plzeňského školství – otevřená kategorie pro veřejnost

„Odbor školství, mládeže a tělovýchovy žádá veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií nejdéle do 11. května 2021. Návrhy na udělení ocenění za školní rok 2020/2021 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol, případně zřizovatel,“ doplnila Dagmar Škrlantová, vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou, součástí přihlášky je zdůvodnění, proč veřejnost či ředitel školského zařízení navrhuje daného kandidáta na ocenění (v délce maximálně jedné strany A4).

Nominace se podávají do 11. května 2021. Rozhodující je datum odeslání.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto Pixabay

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *