Plzeň dá dalších deset milionů korun na rozvoj sportovních zařízení a areálů

Rada města Plzně schválila vyhlášení dotačního programu na rekonstrukce, opravy a výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Celkem, už počtvrté v historii, je město připraveno rozdělit 10 milionů korun na projekty neziskových subjektů, jež pomohou zlepšit sportovní infrastrukturu. Peníze město sdružilo ve svém fondu rezerv a rozvoje spolu se čtyřmi největšími obvody. Program vyhlašuje od roku 2016, za peníze již byla například podpořena výstavba fotbalového hřiště v areálu SK Petřín v Lobezské ulici, vybudováno hřiště na petanque v režii Sportovního klubu neslyšících Plzeň, vyměněny mantinely pro cyklistický klopený ovál na Slovanech a další.

Chceme podpořit konkrétní projekty na rekonstrukce, opravy a výstavby nových zařízení, a to hlavně projektů neziskových subjektů. Ty totiž mají omezenou možnost získat peníze z vlastních zdrojů a činnosti, nicméně jejich přínos je obrovský, zajišťují totiž aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže,“ řekl radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka.

Žadatelem o podporu může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost po dobu minimálně tří let před podáním žádosti a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinová aktivita. Žadatel musí být zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci či výstavbu je v programu žádáno, nebo má takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pěti let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu. Žadatelem ovšem nemůže být organizace, která má takové zařízení v nájmu či výpůjčce od města Plzně. Maximální výše podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun, finanční spoluúčast žadatele musí činit minimálně 15 procent poskytnuté podpory. Žádosti o dotace se budou podávat od 2. do 31. ledna 2019.

Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů korun, příspěvek města Plzně činí 3,363 milionu korun, Městský obvod Plzeň 1 přispěl částkou 1,829 milionu korun, Městský obvod Plzeň 2 částkou 1,439 milionu korun, Městský obvod Plzeň 3 částkou 2,393 milionu korun a Městský obvod Plzeň 4 částkou ve výši 976 tisíc korun. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *