Plzeň bude regulovat vizuální smog. Manuály radí, jak má vypadat kultivovaná reklama

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) připravil dokumenty, které by měly vést k  regulaci vizuálního smogu v  centrální oblasti města Plzně. Jde o  Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Manuál označování provozoven; na ně pak navazuje Plán regulace vizuálního smogu, jenž definuje jednotlivá opatření, která by měla reklamu uvést do stavu uvedeného v  manuálech. Všechny tři dokumenty schválila Rada města Plzně.

„Reklama do města patří, ale musí mít kultivovanou formu. Měla by být umisťována v  regulovaném množství a na adekvátním místě. Manuály radí majitelům provozoven, jak efektivně označovat své provozovny a inzerentům, kam obecně umisťovat reklamu ve veřejném prostoru. Pomáhají zorientovat se v  příslušné legislativě a slouží úředníkům jako podklad pro rozhodování v  daném území,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Plán regulace vizuálního smogu slouží jako návod pro uplatňování obou manuálů a pro jejich postupné zavádění do praxe. Dle něho je Manuál označování provozoven jako závazný pro městský majetek a doporučující pro soukromé objekty. Zároveň ale také navrhuje motivační opatření pro majitele provozoven v centrální oblasti,“ přiblížila ředitelka ÚKRMP Irena Vostracká. Připomněla, že dokument dále analyzuje současný stav reklamy ve veřejném prostoru a navrhuje postupná opatření regulace. „Regulace reklamy je rozdělena dle časového horizontu na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Jsou specifikovány úkoly jednotlivých městských organizací, které by měly vést k úspěšnému naplňování obou manuálů,“ doplnila ředitelka.

„Dokumenty jsou připraveny primárně pro centrální oblast města, ale zároveň máme ambice rozšířit v  budoucnosti jejich působnost i do ostatních městských částí,“ uvedla architektka Vladimíra Vaníková z  Ateliéru veřejného prostoru ÚKRMP. „Důležité je říci, že město Plzeň nechce zakazovat podnikatelům své podnikání propagovat. Chce jim pouze ukázat směr, jak je možné propagovat kvalitně a méně agresivně. Toto je efektivní cesta, jak vytvářet příznivější prostředí pro život ve městě, jak nám ukazují i příklady z  ostatních měst,“ upozornila architektka.

Předkládané dokumenty projednali tvůrci s  příslušnými subjekty městské správy i příslušnými orgány státní správy v  přenesené působnosti, dále s vedením Městského obvodu Plzeň 3, se zástupci několika reklamních kanceláří a provozoven a dalšími.

Zdroj: www.plzen.eu

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *