Plzeň bude příkladem dobré praxe dostupného bydlení v České republice

V  pátek 27. září se stalo město Plzeň cílem návštěvy zástupců Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Plzeň se společně s  Olomoucí staly dvěma městy v  České republice, které byly zapojeny do projektu Programu na podporu strukturálních reforem, financovaným Evropskou komisí, jehož tématem jsou Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení v České republice. V rámci tohoto projektu bude zpracována studie odborníky z  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož kompetenci je bydlení, použije výsledky studie k tvorbě koncepce bydlení pro roky 2021–2030.

V  Plzni delegaci přivítal a seznámil je s  bytovou politikou města Plzně radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s  majetkem David Šlouf. Za Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj do Plzně zavítali Abel Schumann a Soo-Jin Kim, Evropskou komisi zastupovala Milena Raykovska. „Jsme velice poctěni, že se právě město Plzeň stalo společně s  Olomoucí příkladem dobré praxe pro analýzu a doporučení pro zlepšení dostupnosti bydlení v  České republice,“ přivítal radní města Plzně David Šlouf delegaci.

„Plzeň je krásné město, znala jsem vaše pivo a značku Škoda, ale zjistila jsem, že máte skvělý také fotbalový a hokejový klub. Vaše město je velmi inovativní. Je obdivuhodné, jak získáváte finanční prostředky do oblasti bytové politiky. Stejně tak obdivuji vaši úspěšnou snahu snižovat segregaci na území vašeho města, a to díky výborně zpracované studii. Zapojení do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci pro vás bude velmi přínosné, na základě širokých zkušeností z  ostatních měst celého světa, které mohou být aplikovatelné na vaše město,“ uvedla zástupkyně Evropské komise Milena Raykovska.

Radní David Šlouf představil delegaci město Plzeň a Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzeň na roky 2019–2022 a budoucí projekty v  této oblasti. „Nyní plánujeme rekonstrukci domů v  ulici Korandova za téměř 80 milionů korun a osm nových sociálních bytů vybudujeme v  objektu U Radbuzy 8, odhadované náklady jsou 13,7 milionu korun, projekt by měl být dokončen v  září 2020. Na Nové Hospodě v  Prostřední 48 předěláním nevyužitých nebytových a společných prostor vznikne nových 20 bytových jednotek a zázemí pro Mezigenerační centrum TOTEM. Pro lidi bez domova chceme vybudovat nové zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pro Městskou charitu Plzeň a pro Armádu spásy ČR, která by měla v  Plzni provozovat azylový dům se speciálním režimem. Inspiraci pro vybudování jsme sbírali v  Nizozemí či ve Francii. Naším nyní největším projektem v  bytové oblasti je revitalizace lokality Zátiší nacházející se na okraji Plzně. Město vyčlenilo na daný projekt 400 milionů korun. Bydlení zde bude určené pro seniory, zdravotně postižené, mladé rodiny a částečně současným nájemcům,“ vysvětlil David Šlouf. Plzeň měla jako první město v  České republice Koncepci sociálního a dostupného bydlení schválenou zastupitelstvem města již v  roce 2016.

Zástupci OECD seznámili radního Davida Šloufa s  dalším postupem sběru dat, přípravě dotazníku, vyhodnocováním a následným seznámení s  dobrými praxemi ostatních měst. (tz)

Foto www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *