Otevírají se prostory na památkách jindy nepřístupné. V Horšovském Týně, Kladrubech a Plasích

Začátkem září se široké veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov a prostor, včetně těch, které bývají obvykle nepřístupné. Nejinak tomu bude na zámku v Horšovském Týně a v klášterech Kladruby a Plasy, které se tradičně připojí ke Dnům kulturního dědictví. Za svitu svíček prozkoumáte 7. 9. zámecké sklepy v Horšovském Týně, v týž den můžete zavítat do jednoho z nejstarších krovů v západních Čechách v kostele Všech svatých v Horšově. Krásu barokní architektury budete moci obdivovat během speciálních prohlídek klášterního kostela v Kladrubech, které vás během prvních dvou zářijových víkendů zavedou do krovu hlavní lodě nebo na chór s unikátními barokními varhany. S výsledky nejnovějších archeologických průzkumů se seznámíte při prohlídce areálu plaského kláštera s renomovaným archeologem.

Horšovský Týn
Státní hrad a zámek v Horšovském Týně se připojí ke Dnům evropského dědictví v sobotu 7. září. Kromě klasických prohlídek jsou pro zájemce připraveny oblíbené prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským nazvané Jak se co dělá?. „V letošním roce se podíváme do kostela Všech svatých v Horšově, který v letech 2005 a 2006 prošel rozsáhlou obnovou. Návštěvníci tu moci obdivovat pozdně gotické fresky v presbytáři a nástěnné malby v kapli svaté Barbory, znázorňující symboly evangelistů. Kromě klasické prohlídky interiérů se přeneseme pomocí prezentace do historie kostela a budeme sledovat jeho vývoj i postupnou obnovu. Nevynecháme ani prohlídku gotického krovu z konce 14. století, který je jedním z nejstarších dochovaných krovů v západních Čechách“, zve kastelán Jan Rosendorfský. Prohlídky začínají přímo u brány kostela v Horšově v 14:00 a 15:30 hodin. Vstupenky lze zakoupit na pokladně zámku, nebo přímo v kostele.
Na zámku v Horšovském Týně můžete za svitu svíček prozkoumat zámecké sklepy, které se ukrývají sedm metrů pod úrovní nádvoří. Prohlídky s průvodcem vycházejí v 11:00 a 15:00 hodin. Klasické prohlídky zámku a hradu jsou v tento den pro předem objednané skupiny z domovů pro seniory a dětských domovů zdarma.

Klášter Kladruby
První dva zářijové víkendy připadnou v klášteře Kladruby mimořádným prohlídkám, které vás zavedou do běžně nepřístupných částí areálu. Během víkendu 7. a 8. září se v rámci pátého ročníku prohlídek „Víme, kudy chodíme“ dostanete do krovu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Svoji nynější podobu kostel získal za vlády opata Maura Fintzguta, který nechal původní románský trojlodní kostel přestavět v letech 1711 až 1726 podle projektu architekta Santiniho-Aichela ve formě barokní gotiky. Právě tato stavební varianta zvýraznila stáří kostela a jeho historickou a architektonickou důležitost v českém prostoru“, upřesňuje kastelán Milan Zoubek. V rámci prohlídky zájemci navštíví otevřené galerie ve východní části kostela a po točitém schodišti vystoupají do krovu hlavní lodě. Zhruba čtyřicetiminutové prohlídky začínají na nádvoří kláštera v 12:00, 14:00 a 16:00 hodin. Nejsou vhodné pro děti a osoby trpící klaustrofobií. Vstupné činí 150,- Kč za osobu.
Na půvab kladrubské architektury se zaměří i tematické prohlídky následující sobotu, 14. září. Ty vás zavedou na kůr klášterního kostela, kde budete moci obdivovat varhany. „Barokní nástroj pochází pravděpodobně z roku 1721 a byl vyroben ve slavné dílně varhanáře Burkhardta v Lokti. Když v roce 1812 navštívil kladrubský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie rakouský císař František I. s dcerou Louisou, projevil zájem o přestěhování těchto varhan do jeho vídeňské rezidence. Naštěstí k tomu nedošlo“, vypráví kastelán Milan Zoubek. Kromě varhan za pozornost stojí i oltáře s bohatou mramorovou výzdobou, kazatelna ve tvaru lodní přídě nebo stropní křížová klenba. Prohlídky startují v 10:00 a 14:00 hodin.

Klášter Plasy
S výsledky nejnovějších archeologických průzkumů seznámí zájemce speciální prohlídka, kterou v rámci Dnů kulturního dědictví připravila správa kláštera Plasy na sobotu 14. září. „Spolu s renomovaným archeologem Zdeňkem Chudárkem se vydáte na obhlídku areálu kláštera a zjistíte, co odhalil objev podzemní štoly a jaká byla souvislost mezi starším podzemním systémem k systému baroknímu, jehož správná funkčnost je životně důležitá pro budovu konventu“, přibližuje kastelán Pavel Duchoň. Prohlídka se začátkem v 11:00 hodin stojí 150,- Kč. (tz)

Ilustrační foto NPÚ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *