Ode dneška jsou v nemocnicích povolené návštěvy. Zatím s omezením

S ohledem na aktuální pandemickou situaci a aktuálně platná nařízení jsou povolené návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě. Podmínkou je, že návštěva doloží doklad o absolvování RT-PCR nebo POC antigenního testu ne starší než 48 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem.

Negativní test může být nahrazen certifikátem MZ ČR o řádně provedeném očkování (starší 14-ti dní),  dokladem (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19, pokud u návštěvníka uplynula 14denní izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní a nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

Možná je rovněž návštěva pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění za podmínek níže uvedených:
Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 2 ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti. Na izolačních jednotkách jsou návštěvy i nadále zakázány.

Současně se zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
    bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba naplní požadavky uvedené v bodě 1. (požadavky pro návštěvy)
  • Upozornění: Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nesmí nepřekročil délku trvání 30 minut.

Zdroj: FN Plzeň, ilustrační foto Pixabay

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *