Očkování proti covidu na Plzeňsku: jak to v praxi funguje

Staniční sestra Dana Polívková z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň připravuje vakcínu k aplikaci

První dodávku vakcín proti nemoci covid 19, celkem 975 dávek, obdržela FN Plzeň 30. prosince. Již následující den započalo očkování zaměstnanců na očkovacím centru Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. „Většina z nás věří, že díky vakcinaci děsivé pandemické období skončí a i z tohoto důvodu ji naši zaměstnanci netrpělivě očekávali. Ve speciálním přepravním boxu jsme obdrželi zmíněný počet vakcín, který byl určen pro potřeby FN Plzeň. Další distribuce bude probíhat ve stejném režimu,” uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Každou dodávku přebírá ve FN pověřená osoba borské lékárny, kterou následně uloží do požadované chladící technologie (-70 st. C). Odsud je 24 hodin před použitím, v transportním boxu se suchým ledem, distribuována do očkovacích ambulancí, které jsou od 4. ledna ve speciálně připraveném očkovacím pavilónu 61, v areálu bývalé vojenské nemocnice. Celé 3. patro této budovy je vyhrazeno pro očkování zaměstnanců a následně i veřejnosti. Dalšími očkovacími pracovišti na Borech je Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny a na Lochotíně budou k dispozici očkovací centra v rámci Ústavu imunologie a alergologie a zároveň na Klinice pracovního lékařství.

„První dny jsme očkovali 50 zaměstnanců denně, od 5. ledna budeme postupně rozšiřovat ordinační doby všech očkovacích ambulancí tak, abychom dosáhli 500 očkovaných zaměstnanců denně,” popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči FN Eduard Kasal. “Očkovací pavilon 61, který jsme pro tuto
činnost vyčlenili, prošel potřebnými úpravami. Proběhly drobné rekonstrukce prostor, zajistili
jsme dodávky počítačové techniky, nábytku, dalšího zdravotnického vybavení. Samozřejmostí
jsou potřeby pro případnou resuscitaci či nové telefonní linky. V každém očkovacím týmu
bude přítomen lékař se sestrou, na recepci bude administrativní pracovník a dalším
zaměstnancem bude pracovník, který bude obsluhovat infolinku a distribuci pacientů do
jednotlivých ambulancí. V tomto pavilonu budou očkovat 3 týmy a celkem ve FN Plzeň
bude pracovat 6 očkovacích skupin,“ uvádí Eduard Kasal.

S každým zájemcem o očkování před aplikací hovoří lékař, který zjišťuje jeho zdravotní stav a potřebnou anamnézu. Klient podepíše informovaný souhlas, po aplikaci vakcíny je vygenerován druhý termín očkování a součástí celého procesu je vydání očkovacího průkazu (vydání mezinárodního očkovacího průkazu je zpoplatněno). Posledním krokem je 30 minut strávených v čekárně, pro případné nežádoucí reakce.

Zájem o očkování z řad zaměstnanců popisuje ředitel Václav Šimánek: „Z více než 4100 zdravotnických pracovníků projevilo zájem o očkování 75 %, podobný zájem je i u nezdravotnických profesí, ve kterých pracuje 850 zaměstnanců. Informace o očkování postupně zveřejňujeme na webových stránkách FN Plzeň, včetně nejčastějších dotazů. V první fázi jsou očkováni zaměstnanci covidových pracovišť, odběrových míst, očkovacích center, seniorských pracovišť, management nemocnice a rizikoví hospitalizovaní pacienti, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory. Očkování těchto nemocných proběhne v rámci jejich pobytu v nemocnici, kde je pro ně zajištěna veškerá péče a servis.“

Další dodávka vakcín do FN Plzeň je plánována na 7. ledna. Následné termíny jsou v týdenních intervalech, v lednu by mělo být do FN Plzeň celkem distribuováno 17 550 dávek vakcín. Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje je řešena distribuce vakcín do dalších zdravotnických zařízení v regionu.

Zdroj: FN Plzeň

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *