Obce už se mohou hlásit do soutěže o titul Vesnice roku 2022

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Obce a města se tak nyní mohou ucházet o vítězství v krajském kole a o následný postup do kola celostátního.

„Soutěž se snaží povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich vlastního domova, poukázat na pestrost programů, které se uskutečňují v rámci obnovy obcí a v neposlední radě také upozornit veřejnost na význam venkova. Jsem pevně přesvědčen o tom, že mnohé obce Karlovarského kraje se mají čím pochlubit a mohou ukázat, jak se starají o rozvoj svého území, a proto věřím, že se jich do soutěže zapojí co možná nejvíce,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Soutěžní klání se bude konat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce budou hodnoceny nejprve v krajském kole, které proběhne v průběhu měsíce května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční během prvního týdne v září. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, tedy i ty, jež mají statut města a městyse. Dalšími podmínkami pro účast v soutěži jsou maximální počet obyvatel v obci, který nesmí přesáhnout 7500 obyvatel, přihlášené obce musí mít zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se jejich rozvojem, program obnovy obce nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Přihlášky do soutěže je možné podávat do 29. dubna 2022, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Pro přihlášení poštou je třeba zaslat dokumenty na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *