Novela vyhlášky zdraží v Plzni poplatky za komunální odpad. Rozhodli o tom zastupitelé

Zastupitelé města Plzně schválili novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole. Od ledna 2020 budou platit pro majitele nemovitostí nové sazby. Ty sice poplatek za svoz odpadu zvýší, ale zákazníci budou platit zhruba tolik, kolik platili za svoz odpadu v letech 2009 až 2014, tedy než byl zaveden celoměstský systém nakládání s komunálním odpadem. Důvodem nyní schválené úpravy je narovnání cenotvorby na úroveň roku 2020 oproti výdajům na celoměstský systém. Odpadů se týkají i další změny. Město rozšíří oblasti, v nichž mají majitelé nemovitosti povinnost uklidit svou popelnici do objektu do 24:00 hodin téhož dne od jejího svozu. Opatření má zvýšit čistotu ulic, už se osvědčilo v nejužším centru města.

Současné poplatky za komunální odpad platí od ledna 2015, kdy se o svoz odpadu začala starat místo soukromých firem městem založená společnost Čistá Plzeň. Tehdy také zlevnil odvoz odpadu na zhruba polovinu. Toto však není dále udržitelné, proto se přiblížíme k cenám platným v letech 2009 až 2014. Domácnost o čtyřech lidech, jež má obvyklý 120 litrový kontejner, dosud platila za odpad zhruba sto korun měsíčně. Nově by to mělo být o 120 korun více, tedy na jednu osobu o 30 korun za měsíc více,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Doplnil, že město ročně vydá na svoz a likvidaci odpadů přes 200 milionů korun, přičemž z poplatků vybere zhruba 50 milionů korun. Od ledna 2020 by měl výběr činit zhruba 100 milionů korun, město a občané by se tak podíleli na nákladech shodně zhruba 50 procenty. Po změně vyhlášky bude ve srovnání s ostatními statutárními městy Plzeň v průměru. Do nákladů města se promítá například to, že občané Plzně už nemusí od roku 2015 platit za sběrné dvory, dále je ovlivňuje také rostoucí počet kontejnerů na tříděný odpad, významnou sumu v nákladech tvoří i úklidy černých skládek.

Právě zvýšení čistoty ulic a pokles černých skládek by mohla přinést další zastupiteli schválená novinka. Město rozšíří oblast, v níž je povinnost majitelů nemovitosti odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne. „Dosud tato oblast platila pro centrální část města a její přilehlé okolí, nově přibydou od ledna 2020 Americká a Roudná, od ledna 2021 Petrohrad – sever a od ledna 2022 Petrohrad – jih a Plzeň Jižní Předměstí,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Jedná se o území, v němž je vysoká frekvence chodců na chodnících, a delší umístění sběrných nádob ztěžuje užívání chodníků a také zhoršuje čistotu ulic. „Zavedení této povinnosti v centrální části nám jasně ukázalo, že právě nádoby na ulici, chodnících, v komunikacích jsou základem černých skládek. Úklidem nádob se zvýšila čistota v ulicích i komfort pohybu po chodníku. Naším cílem je mít veřejný prostor sloužící všem občanům, čistý a uklizený, nikoliv veřejný prostor sloužící popelnicím,“ dodal Pavel Šindelář.

Další změna se týká povinnosti třídit komunální odpad i v případě jedlých tuků a olejů. „Připravovaná novela zákona o odpadech stanovuje obcím povinnost zajistit nádoby i pro tento druh komunálního odpadu. Plzeň tuto skutečnost zajištuje již teď prostřednictvím sběrných dvorů, ale je vhodné mít úpravu připravenou dopředu. Proto se v této souvislosti doplňuje příloha novely vyhlášky o sběrné nádoby na jedlé tuky a jedlé oleje,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Kaiferová Svobodová.

Město spolu s novelou vyhlášky zvažovalo zpoplatnění stavební suti ve sběrném dvoře, neboť tuto možnost zneužívají podnikatelé. Nakonec se ale pro občany nic měnit nebude. Každý Plzeňan může jedenkrát za měsíc odvést do sběrného dvora do jednoho metru krychlového materiálu zdarma, podmínkou je, aby suť byla „čistá“ bez nebezpečných odpadů, jako jsou azbest a izolační materiály.

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc platný od ledna 2020:

objem nádoby

frekvence svozu (počet za rok)

(v litrech)

26

42

52

104

156

 

1x za 14 dní

kombinovaný

1x za týden

2x za týden

3x za týden

120

134

202

222

466

689*

240

244

334

425

823

1109

660

557

761

968

1819

2609

1100

735

1008

1283

2295

3612

Zdroj: www.plzen.eu

S navýšením poplatků za svoz komunálního odpadu celkem o 2,2 násobek oproti současnému stavu  nesouhlasí opoziční Piráti. Od vedení města chtějí přesný rozpis nákladů, co a kolik při svozu a likvidaci komunálního odpadu stojí a na kolik například vyjde jeden kilometr jízdy svozového vozu.

Ilustrační foto

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *