Nová lávka přes Hracholusky. Železniční most začne sloužit i turistům a kolařům

Dnes byla slavnostně otevřena lávka na nově zrekonstruovaném železničním mostu v 1,429 km na trati Pňovany – Bezdružice a cyklostezka Pňovany, které umožní bezpečné překonání přehrady Hracholusky a zajistí napojení na dálkové cyklotrasy.

Lávka i cyklostezka byly realizovány Plzeňským krajem v rámci rekonstrukce železničního mostu na trati č. 77 Pňovany – Bezdružice, jejíž realizátorem byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Most dokončený v roce 1901 tvoří dva pilíře, tři ocelová pole a krajní části mostu na kamenných obloucích. Na železničním mostu byla vyměněna všechna tři pole vrchní železné konstrukce. K výměně svrchní konstrukce byla užita unikátní technologie, kdy nová železná konstrukce byla vyměněna pomocí speciálního pojezdu (otáčedla). Výška mostu nad hladinou přehrady Hracholusky je cca 37 m. Navzdory zákazu se most stal běžným způsobem pro překonávání přehrady místními obyvateli, chataři či turisty, a to pěšky, na kolech i jinak. „Plzeňský kraj s cílem legalizovat tento stav a zajistit řádnou možnost překonat údolí řeky Mže dohodl spolupráci se SŽDC a v rámci rekonstrukce mostu a výměny jeho ocelových konstrukcí byla na nové konstrukci po jejich západní straně namontována lávka,“ uvedl náměstek hejtman pro dopravu Pavel Čížek.

Díky lávce se podařilo propojit dálkovou cyklotrasu č. 37 Panevropa – Radweg a dálkovou cyklotrasu č. 306, která vede do Karlovarského kraje v turisticky zajímavé lokalitě. Taktéž místním obyvatelům a chatařům umožní bezpečné překonání přehrady Hracholusky. „Lávka je opařena rošty, které při přechodu umožňují pohled pod sebe na vodní hladinu Hracholuské přehrady. Svoji konstrukcí je tak zajímavou turistickou atrakcí,“ dodává hejtman Josef Bernard.

Lávka má 5 polí. Krajní pole tvoří samonosné ocelové konstrukce o délkách 6,25 a 17,22 m. Středová část lávky je tvořena příčníky, které jsou spojeny s 2., 3. a 4. polem mostu o délkách každé části 57,15 m. Lávka je umístěna na spodní části mostních konstrukcí, takže její podélný profil tvoří tři klesání a stoupání se sklonem až 15 %. Je široká 2 m. Podlahu lávky tvoří lisované rošty, zábradlí je ocelové. Nejnižší místa lávky jsou cca 7 m pod úrovní železniční tratě a cca 32 m nad hladinou přehrady Hracholusky.

Napojení lávky na lesní cestní síť a na ní vedoucí cyklotrasy bylo řešeno samostatným projektem. Realizovány byly dva úseky. Severní úsek má délku 64 m a proměnnou šířku 3 až 4 m s maximálním sklonem 12 %. Jižní úsek je dlouhý 103 m se šířkou 3 m s rozšířením před napojením na lávku. Její povrch tvoří štěrkodrť. Opěrné stěny na cyklostezce jsou vyrobeny z drátokošů a přírodního lomového kameniva. Stezka vede na pozemcích Lesů ČR, SŽDC a soukromého vlastníka. Realizace probíhala od ledna do května 2019 za úzké spolupráce se stavbou mostu a lávky. (tz)

Foto Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *