Noc pro netopýry se tentokrát uskutečnila v areálu Centrum Caolinum Nevřeň

Letos již 15. ročník Mezinárodní noci pro netopýry v Plzeňském kraji se tentokrát uskutečnil v prostorách areálu Centrum Caolinum Nevřeň. Díky bohatému programu a pěknému počasí na akci dorazilo přes 200 účastníků.

Akce určená široké veřejnosti odstartovala po 17. hodině soutěžemi pro děti tzv. „Netopýřím osmibojem“ a výtvarnou soutěží o nejhezčího netopýra. Účastníci Netopýřího osmiboje plnili na stanovištích tematické úkoly a ověřili si tak svoji obratnost, kreativitu i znalosti o životě netopýrů. Každé dítko si za splnění úkolů na konci vybralo drobný dárek. Výherci v soutěži o nejhezčí výtvarné dílo byli odměněni ve třech věkových kategoriích třemi místy, ale zkrátka nepřišli ani ostatní malíři odměněni malou sladkostí. Proběhlo i slosování účastníků osmiboje a na výherce čekaly plné dárkové tašky.

Dále pokračoval program se zaměřením přímo na samotné netopýry. RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) představil práci s ultrazvukovým detektorem, který “překládá” ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné podoby a tím je možné určit, o který druh se jedná.

Následovala jeho populárně naučná přednáška o životě našich létajících savců. Velký úspěch mezi diváky měla ukázka několika jedinců volně žijících netopýrů, které se povedlo do nárazových sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí) a RNDr. Mileně Prokopové Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Konkrétně se jednalo o odchycení netopýra rezavého, hvízdavého a netopýra nejmenšího. Návštěvníci tak mohli vidět netopýry z bezprostřední blízkosti. Do odchytových sítí se našim zoologům podařilo odchytit navíc dva ptáky – ledňáčka říčního a konipase horského.

Během celého večera byl připraven i doprovodný program v podobě výstavy o netopýrech zapůjčené Ministerstvem životního prostředí a pro návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů, připravené paní Dagmar Zieglerovou (ZO ČSOP Nyctalus). Na závěr byl připraven film Netopýři ve tmě. Průběhem celého večera provázel návštěvníky moderátor Martin Vobruba (Zoologická a botanická zahrada města Plzně). Akce zaměřená na naše létající savce skončila okolo desáté hodiny večer.

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu připraveným odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech. Zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *