Nejlepší stavby Plzeňského kraje za rok 2018 jsou ode dneška k vidění ve Stříbře

Putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se otevírá na své druhé zastávce ve Stříbře. Ve vestibulu místní radnice představí díla, která v  letošním roce usilovala o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Stříbrská mateřská škola si ze soutěže odnesla Cenu poroty. Fotografie staveb spolu s  hodnocením odborné poroty tu budou vystaveny od 20. srpna do 15. září.

Všech 32 staveb, které se letos přihlásily do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, mohou vidět návštěvníci radnice na Masarykově náměstí ve Stříbře. Dozví se také, které z  nich byly nominovány a oceněny.

Právě město Stříbro získalo Cenu poroty za novostavbu mateřské školy v  ulici Prokopa Holého. „Ocenili jsme především neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v  nitru ještě hodně dlouho,“ řekl předseda poroty Miloslav Michalec.

„Je třeba poděkovat předchozímu zastupitelstvu, že se rozhodlo pro stavbu nové mateřské školy ve Stříbře a také všem, kteří se podíleli na její realizaci.  Získali jsme  nejen krásný objekt, který se stal chloubou města, ale především nádherné prostory pro více než 100 dětí ve čtyřech třídách,“ doplnil Václav Votava, starosta města Stříbro, které bylo investorem stavby. „Příznačný je i název mateřské školy Přístavní – je opravdu takovým přístavem pro naše nejmenší, pro jejich hry, ale i pro rozvíjení jejich osobnosti.“

Novostavbu školky projektoval architektonický ateliér XTOPIX, který stál také za projektem loňského vítěze této soutěže, přestavby kina na KINONEKINO v  Plané.

Další zastávkou expozice ke Stavbě roku Plzeňského kraje budou od 17. září Klatovy. Poté bude výstava putovat do Plzně a Dobřan.

Přehled cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň (kat. B)

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Soutěžní kategorie:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Členové odborné poroty:

Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje,

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii,

Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže,

Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,

Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů,

Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,

Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *